Parkeervergunning bewoners

Heeft u een parkeervergunning nodig? Dan kunt u deze online aanvragen.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van een parkeervergunning voor bewoners moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U staat ingeschreven bij de gemeente Hilversum op het adres waarvoor u de parkeervergunning aanvraagt.
 • Het voertuig valt niet onder de regeling parkeren grote voertuigen volgens de RVV (het voertuig is niet langer dan 6 meter en/of hoger dan 2,40 meter of weegt zwaarder dan 3.500 kg).
 • Het kenteken van de auto staat op uw naam. Als het voertuig niet op uw naam staat (lease-auto of bedrijfswagen) stuurt u een kopie van het leasecontract en berijdersverklaring van uw werkgever mee.
 • U heeft geen eigen parkeergelegenheid zoals een parkeerplaats op eigen terrein of een parkeergarage.

Aanvraag

Digitaal parkeerloket (externe website)U kunt de parkeervergunning bewoner aanvragen via het Digitaal Parkeerloket. U moet inloggen met DigiD. Betaling gebeurt via iDEAL. Als de aanvraag en betaling zijn gelukt, wordt de vergunning direct gegeven als er geen wachtlijst is voor het gebied. Zoals op dit moment voor het Centrum. De aanvraag van een vergunning voor een lease- of bedrijfsauto duurt maximaal 5 werkdagen.

De parkeervergunning bewoner is op kenteken geregistreerd en geldt voor 1 auto.

Vergunning met meerdere kentekens

Vergunning met meerdere kentekens

Om onder andere bedrijven tegemoet te komen die verschillende motorvoertuigen op naam hebben staan, kunnen er maximaal 5 kentekens op één vergunning worden geplaatst. Zo kan er tegelijkertijd maar één auto parkeren, terwijl er vijf auto´s – na elkaar – gebruik kunnen maken van de vergunning. Voorwaarde is dat de kentekens op naam van het bedrijf of bewoner staan. Zo wordt voorkomen dat de vergunning met meerdere kentekens als een bezoekersvergunning wordt gebruikt. Met behulp van de ParkApp van Desyde (te gebruiken via uw computer, smartphone en/of tablet) kunt u een kentekenwijziging aanbrengen. Let op! U dient eerst een kenteken te activeren, alvorens gebruik te maken van de vergunning.

Bekijk de handleiding voor het gebruik van de ParkApp (pdf, 416 kB).
Bekijk de handleiding activeren kenteken met de kentekenswicth (pdf, 128 kB)

Combinatievergunning Centrum

Bent u woonachtig in het Centrum? Dan kunt u in plaats van een bewonersvergunning een combinatievergunning aanvragen in het Digitaal Parkeerloket. Met de combinatievergunning kunt u zowel op straat als in de parkeergarage Gooiland parkeren.

Veranderingen doorgeven

Via het Digitaal Parkeerloket kunt u gemakkelijk de volgende wijzigingen doorgeven:

 • Vergunning opzeggen: Bij opzegging wordt de parkeervergunning per direct beëindigd. U krijgt voor de maanden waarvoor u al betaald heeft maar geen gebruik meer gaat maken van de vergunning uw geld terug. De restitutie vindt plaats vanaf de 1ste dag van de maand volgend op de maand waarin u opzegt.
 • Ander kenteken: Heeft u (tijdelijk) een andere auto? Dan moet u het kenteken op uw parkeervergunning laten aanpassen.
 • Verhuizing naar ander vergunninggebied: U moet uw lopende vergunning opzeggen en een nieuwe aanvragen voor het nieuwe vergunningsgebied.

Parkeergebieden

Er zijn verschillende gebieden.

 • Centrum
 • Schil
 • Buitenschil (waaronder het AKN-gebied)
 • Buitenschil Bloemenkwartier-Noord, Electrobuurt, Havenstraatbuurt West en Taludweg/Hyacintenlaan

Per gebied gelden verschillende tarieven en regels (pdf, 307 kB).