Overloopvergunning

Als u net buiten een van de betaalde gebieden woont, kunt u een overloopvergunning aanvragen. Met de overloopvergunning mag u op loopafstand van uw woning binnen het betaald gebied parkeren.

Voorwaarden

 • U staat ingeschreven bij de gemeente Hilversum op het adres waarvoor u de overloopvergunning aanvraagt.
 • Het voertuig valt niet onder de regeling parkeren grote voertuigen volgens de RVV (het voertuig is niet langer dan 6 meter en/of hoger dan 2,40 meter of weegt zwaarder dan 3.500 kg).
 • Het kenteken van de auto staat op uw naam. Als het voertuig niet op uw naam staat (lease-auto of bedrijfswagen) stuurt u een kopie van het leasecontract en berijdersverklaring van uw werkgever mee.
 • U heeft geen eigen parkeergelegenheid zoals een parkeerplaats op eigen terrein of een parkeergarage.
 • Er dient sprake te zijn van een hoge parkeerdruk in de directe omgeving van uw woning (hoger dan 85%).
 • Er dient een lage parkeerdruk te zijn (lager dan 85%) binnen 200 meter van uw woning in het betaald parkeren gebied.
 • Er kan maximaal één overloopvergunning per adres worden aangevraagd.

Aanvraag

Direct regelen Digitaal perkeerloket met e-herkenning (externe website)U kunt de overloopvergunning aanvragen via het Digitaal Parkeerloket. U moet inloggen met DigiD. De aanvraag voor een overloopvergunning wordt eerst getoetst door de gemeente en duurt maximaal 5 werkdagen. Na goedkeuring van de gemeente kunt u in het Digitaal Parkeerloket uw aanvraag bevestiging en betalen via iDeal.

Vergunning met meerdere kentekens

Om onder andere bedrijven tegemoet te komen die verschillende motorvoertuigen op naam hebben staan, kunnen er maximaal 5 kentekens op één vergunning worden geplaatst. Zo kan er tegelijkertijd maar één auto parkeren, terwijl er vijf auto´s – na elkaar – gebruik kunnen maken van de vergunning. Voorwaarde is dat de kentekens op naam van het bedrijf of bewoner staan. Zo wordt voorkomen dat de vergunning met meerdere kentekens als een bezoekersvergunning wordt gebruikt. Met behulp van de ParkApp van Desyde (te gebruiken via uw computer, smartphone en/of tablet) kunt u een kentekenwijziging aanbrengen. Let op! U dient eerst een kenteken te activeren, alvorens gebruik te maken van de vergunning.

Bekijk de handleiding voor het gebruik van de ParkApp (pdf, 416 kB).
Bekijk de handleiding activeren kenteken met de kentekenswicth (pdf, 128 kB)

Veranderingen doorgeven

Via het Digitaal Parkeerloket kunt u gemakkelijk de volgende wijzigingen doorgeven:

 • Vergunning opzeggen: U krijgt voor de maanden waarvoor u al betaald heeft maar geen gebruik meer gaat maken van de vergunning uw geld terug. Dit gaat in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u opzegt.
 • Ander kenteken: Heeft u (tijdelijk) een andere auto? Dan moet u het kenteken op uw parkeervergunning laten aanpassen.
 • Verhuizing naar ander vergunninggebied: U moet uw lopende vergunning opzeggen en een nieuwe aanvragen voor het nieuwe vergunningsgebied.

Als u verhuist binnen uw vergunninggebied kunt u dit door middel van een e-mail aan publiekszaken@hilversum.nl doorgeven.

Parkeergebieden

Er zijn verschillende gebieden.

 • Centrum
 • Schil
 • Buitenschil (waaronder het AKN-gebied)
 • Buitenschil Bloemenkwartier-Noord, Electrobuurt, Havenstraatbuurt West en Taludweg/Hyacintenlaan

Per gebied gelden verschillende tarieven en regels (pdf, 308 kB).