Mantelzorgvergunning

Krijgt u mantelzorg en woont u in een gebied waar betaald parkeren geldt? Dan kunt u voor uw mantelzorger(s) een mantelzorgvergunning aanvragen voor het vergunninggebied waar u woont. Met de digitale mantelzorgvergunning kunt u uw mantelzorger(s) maximaal 80 uur per kwartaal bij u kosteloos laten parkeren. Met de 2Park app  kunt u uw mantelzorger(s) eenvoudig aan- en afmelden.

Mantelzorg:

Mantelzorg is niet-professionele, onbetaalde zorg door bijvoorbeeld familieleden. Een mantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Meestal is dit een partner, ouder of kind.

Voorwaarden

 • U woont zelfstandig in Hilversum op een adres dat ligt in een parkeervergunninggebied en staat op dat adres ook ingeschreven (Brp).
 • Uw mantelzorger(s) verleent u minimaal 8 uur per week zorg en gedurende langer dan 3 maanden.
 • Uw mantelzorger(s) levert zorgtaken die de gebruikelijke zorg overstijgt (persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding bij praktische zaken).
 • Uw mantelzorger(s) wordt niet betaald voor het leveren van zorg en is geen vrijwilliger (aangesloten bij vrijwilligersorganisatie)
 • De noodzaak tot mantelzorg is op objectieve wijze aangetoond.
 • 1 mantelzorgvergunning per adres.

Aanvraag

Digitaal parkeerloket

U kunt de mantelzorgvergunning aanvragen via het Digitaal Parkeerloket. U moet inloggen met DigiD. De aanvraag voor een mantelzorgvergunning wordt eerst getoetst door de gemeente. Na ontvangst van de aanvraag nemen wij binnen 2 weken contact met u op. De Mantelzorgvergunning geeft u toegang tot de 2Park app van Desyde (te gebruiken via uw computer, smartphone en/of tablet).

Wanneer u een mantelzorgvergunning is toegekend, ontvangt u een e-mail waarmee u uw mantelzorgvergunning kan koppelen aan de 2Park app.

Nodig bij uw aanvraag

Eén van de volgende documenten

 • een indicatie dat (mantel)zorg voor u noodzakelijk is van CIZ, Bureau Jeugdzorg, zorgverzekeraar of gemeente Hilversum. Denk hierbij aan een indicatie voor:
  • begeleiding of kortdurend verblijf;
  • ambulante hulpverlening of dagbehandeling (Jeugd);
  • persoonlijke verzorging en/ of verpleging.
 • een verklaring van uw huisarts waarin hij/zij bevestigt dat het om een situatie gaat waarbij mantelzorg noodzakelijk is;
 • een toekenning mantelzorgwaardering voor uw mantelzorger afgegeven door de gemeente.

Meer informatie