Caravan of aanhanger parkeren

U kunt gemakkelijk online een parkeerontheffing aanvragen.

Het is verboden een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of een ander dergelijk voertuig langer dan 3 dagen achter elkaar op de openbare weg te parkeren. Dit geldt als dat voertuig voor recreatie of andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt. Dit geldt voor situaties waar dit parkeren volgens de gemeente teveel parkeerruimte inneemt of het straatbeeld nadelig beïnvloedt. Bij de gemeente kunt u een verzoek voor een ontheffing op dit verbod krijgen.

Kosten

  • Maximaal 1 dag € 10 (vanaf 2 dagen geldt het weektarief)
  • 1 week: € 30,00
  • elke daarop volgende week: € 10,60

Aanvraag parkeerontheffing (DigiD) Aanvraag parkeerontheffing (E-herkenning)