Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen/wijzigen/opzeggen (GPP)

Heeft u een blijvende of langdurige lichamelijke beperking en bent u in het bezit van een geldige gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Indien u voldoet aan de voorwaarden wordt in overleg met u een bord gehandicaptenparkeerplaats met het kenteken van uw auto geplaatst in de buurt van uw woning.

Voorwaarden

  • U bent in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart met de aantekening “Bestuurder” met een geldigheidsduur van 5 jaar.
  • Medisch gezien moet er sprake zijn van een handicap.  
  • De auto staat op uw naam.
  • U bent zelf de bestuurder van de auto.
  • U heeft geen eigen parkeerruimte bij uw woning of de mogelijkheid hiertoe (een parkeergelegenheid op eigen terrein of in een parkeergarage van bijvoorbeeld uw woningbouwvereniging valt hier ook onder).
  • In de directe omgeving is geen openbare parkeerruimte beschikbaar.
  • U heeft een geldig rijbewijs.

Kosten

Gehandicaptenparkeerplaats: € 200

U betaalt deze kosten ook als de gehandicaptenparkeerplaats niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt.

Aanvraag

Aanvragen/wijzigen/opzeggen gehandicaptenparkeerplaats (DigiD)

Aanvragen/wijzigen/opzeggen gehandicaptenparkeerplaats (e-Herkenning)

Als u voldoet aan bovenstaande voorwaarden kunt u een aanvraag doen via het aanvraagformulier. Zorgt u ervoor dat u de volgende documenten (digitaal) klaar heeft om toe te voegen aan de aanvraag:

  • kopie/foto van uw rijbewijs
  • kopie/foto van uw kentekenbewijs
  • eventueel een situatieschets voor de duidelijkheid 

Binnen 8 weken krijgt u antwoord op uw aanvraag. Als u de parkeerplaats krijgt, dan wordt deze binnen enkele weken aangelegd.

Wijzigingen

Heeft u een nieuwe auto, dan moet het kentekenbord worden aangepast. Ook dit doet u via de bovenstaande knop 'aanvraag gehandicaptenparkeerplaats'. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Maakt u of uw familielid geen gebruik meer van de gehandicaptenparkeerplaats dan moet deze worden opgeheven. Ook dit regelt u via de knop 'aanvraag gehandicaptenparkeerplaats'. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Gehandicapten parkeerplaats in betaald parkeren gebied

Ook in de gebieden met betaald parkeren is het mogelijk om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te vragen. Wel geldt een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als een eigen parkeergelegenheid. Dat betekent dat deze parkeerplaats in mindering wordt gebracht op het aantal te verlenen parkeervergunningen. Uw gehandicaptenparkeerkaart vervangt uw parkeervergunning.

Als u in een betaald parkeren gebied parkeert anders dan bij uw woning, mag u maximaal 3 uur parkeren. U moet dan een parkeerschijf en uw gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit leggen.