Parkeerproef Taludweg/Hyacintenlaan

Knop Digitaal parkeerloket (externe website)Op 1 januari 2016 is de parkeerproef (betaald parkeren in combinatie met vergunninghoudersparkeren) op de Taludweg en het eerste deel van de Hyacintenlaan (tot aan de De Genestetlaan) voor een periode van 6 maanden van start gegaan. Op straat werden aan de huizenzijde parkeervakken gemarkeerd en op de groenstrook boomstammen geplaatst, zodat het parkeren daar niet meer mogelijk is. Ook werden er parkeerverbodsborden geplaatst, zodat het op straat duidelijk is dat het parkeren buiten de gemarkeerde vakken verboden is.

Besluitvorming

Het college van B&W heeft over het vervolg van de parkeerproef op 23 juni 2016 de raadscommissie Verkeer & Beheer om advies gevraagd. De raadscommissie heeft in meerderheid positief geadviseerd op de door het college van B&W voorgestelde vervolgaanpak van de parkeerproef Taludweg en omgeving, te weten:

  • Vervanging van langsparkeren aan de huizenzijde van de Taludweg door rabatparkeerplaatsen (half op de rijbaan, half op het trottoir) om tegemoet te komen aan de gevoelens van verkeersonveiligheid.
  • Verlening van de parkeerproef betaald parkeren i.c.m. vergunninghoudersparkeren met 1,5 jaar (Taludweg tussen Bosdrift en Staringlaan / Hyacintlaan tussen Taludweg en De Genestetlaan), conform de wens van de meerderheid van de bewoners van deze straten.

De raadscommissie heeft in meerderheid negatief geadviseerd ten aanzien van het voorstel om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar beperkt parkeren in de groenstrook van de Taludweg. Het college van B&W volgt het advies van de raadscommissie. Kijk hier voor meer informatie over de besluitvorming.

Bewoners

Tijdens de proef is er nauw contact geweest met de bewoners van de hele buurt door middel van een opgerichte klankbordgroep, een online forum (Leeft Samen) en een evaluatie-enquête. De objectieve meetgegevens hebben, gecombineerd met de door de buurt gedeelde ervaringen, geleid tot de nu voorgestelde vervolgaanpak. 

Vergunning

Op alle parkeerplaatsen in dit gebied moet betaald worden om er te mogen parkeren. Het betalen van de vereiste parkeerbelasting kan bij de parkeerautomaat of via belparkeren. Bewoners en ondernemers in dit gebied kunnen tegen betaling een parkeervergunning aanvragen. U kunt uw vergunning online aanvragen via het Digitaal Parkeerloket.

U kunt per adres maximaal 2 vergunningen aanvragen. Wanneer u een parkeerplaats op eigen terrein heeft kunt u een vergunning aanvragen. Heeft u 2 parkeerplekken op eigen terrein dan verstrekken wij geen vergunning.

Kosten

Betaald parkeren geldt van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur.

  • Eerste bewonersvergunning € 30 per jaar
  • Tweede bewonersvergunning € 45 per jaar
  • Eerste zakelijke vergunning € 100 per jaar
  • Schrapkaart (bezoekersvergunning) 1 uur, € 0,40 (Maximaal 80 kaarten per kwartaal per adres)    
  • Tarief straatparkeren, 1 uur € 1,60, dagkaart € 7,80