Parkeren Vitusbuurt

In 2019 heeft de gemeente handtekeningen ontvangen van bewoners uit de Vitusbuurt met het verzoek te onderzoeken of de bewoners van de Vitusbuurt betaald parkeren willen. Op dinsdag 3 november 2020 vond een online informatieavond plaats om bewoners te informeren over het hoe en wat omtrent betaald parkeren. Vervolgens is er een enquête uitgezet.

Onderzoek naar betaald parkeren

In 2019 heeft de gemeente handtekeningen ontvangen van bewoners uit de Vitusbuurt met het verzoek te onderzoeken of de bewoners van de Vitusbuurt betaald parkeren willen. Dit onderzoek bestond uit:

  • Een bewonersavond om bewoners van de wijk te informeren
  • Een officiële enquête vanuit de gemeente in de hele buurt

In maart 2020 zou er een bewonersavond plaats vinden in de Burgerzaal van het Raadhuis over betaald parkeren. Vanwege de situatie rondom Covid-19 en de plotseling aangekondigde maatregelen is de bewonersavond op 3 november 2020 online georganiseerd. U kunt de bewonersavond terugkijken via de volgende link: http://live.westmedia.nl/vitusbuurt/

Uitslag enquête                      

De uitslag van de enquête kunt u hier(rapport enquête Vitusbuurt) terugvinden. Uit de uitslag blijkt dat de meerderheid van de bewoners gekozen heeft voor betaald parkeren en voor het buitenschiltarief.

Op basis van de uitslag uit de enquête  kan  aan het College van B&W voorgesteld worden om de Vitusbuurt toe te voegen aan de Buitenschil. Het nieuwe gebied gaat dan Buitenschil Vitusbuurt heten. Echter in de Vitusbuurt is er niet genoeg parkeerruimte. Voor de tweede parkeervergunning zal een vergunningenplafond ingesteld worden.  Dit betekent dat er een maximaal aantal tweede parkeervergunningen verleend kan worden binnen de Vitusbuurt. Wanneer dat maximum is bereikt, dan ontstaat er een wachtlijst. De aanvraag voor een parkeervergunning wordt in volgorde van datum van binnenkomst behandeld. Dit geldt ook voor een tweede parkeervergunning. We kunnen geen geschatte wachttijd geven wanneer een aanvraag voor een tweede parkeervergunning van de wachtlijst afkomt. In de wijk zijn er 77 parkeerplekken beschikbaar voor de 2e parkeervergunning, bezoekersvergunningen en voor kortparkeerders

Een ander voorstel dat aan het College van B&W voorgelegd  kan worden is om de Vitusbuurt aan de Schil toe te voegen. Dit gebied is groot en ligt dichtbij het centrum. Met een parkeervergunning kan overal binnen de Schil geparkeerd worden. Bovendien is in de Schil genoeg parkeerruimte. Dus naast een eerste vergunning kan er ook een tweede vergunning aangevraagd worden, zonder dat deze laatste op een wachtlijst terecht kan komen.

Nieuwe enquête

Na het lezen van deze informatie bieden wij u om als bewoner te stemmen bij welk gebied uw wijk toegevoegd kan worden, De Buitenschil Vitusbuurt of de Schil. Er volgt binnenkort een nieuwe enquête hierover. Deze kunt u vanaf 22 november 2021 verwachten. In de enquête zal de volgende vraag worden gesteld:

“Indien er betaald parkeren in uw straat komt, voor welke gebied kiest u? ( De Schil of de Buitenschil)

Voorwaarde voor deze enquête is dat de response minimaal 40% is. Dat betekent dat minimaal 40% van de huishoudens moet reageren. Bij een respons van lager dan 40%, wordt aan het college van B&W een voorstel gedaan om het gebied toe te voegen aan de Buitenschil en gaat het gebied Buitenschil Vitusbuurt heten. Dit is conform de uitslag van de eerste enquête.

Wanneer de respons 40% of meer is, dan wordt er gekeken naar de gekozen antwoorden. Er wordt een voorstel bij het college van B&W gedaan om de Vitusbuurt toe te voegen aan het gebied waar meer dan de helft (50% + 1 stem) voorstander van is.

De uitslag van de enquête zal op de website worden gepubliceerd.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt deze richten naar parkeervragen@hilversum.nl  

 

Uitslag tweede enquête

De uitslag van de tweede enquête kunt u hier terugvinden. Uit de uitslag blijkt dat de meerderheid van de bewoners gekozen heeft om de wijk toe te voegen aan het Schilgebied.

Op basis van de uitslag uit de enquête  wordt aan het College van B&W een voorstel gedaan  om de Vitusbuurt toe te voegen aan de Schil.  Het gaat om een proef van twee jaar. In het laatste kwartaal van de proef krijgen de bewoners de mogelijkheid om door middel van een enquête te bepalen of het gebied wel of niet definitief toegevoegd moet worden aan het betaald parkeren.

Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan gerust. U  kunt deze vragen richten aan parkeervragen@hilversum.nl