Parkeren Vitusbuurt

In 2019 heeft de gemeente handtekeningen ontvangen van bewoners uit de Vitusbuurt met het verzoek te onderzoeken of de bewoners van de Vitusbuurt betaald parkeren willen. Op dinsdag 3 november 2020 vindt een online informatieavond plaats om bewoners te informeren over het hoe en wat omtrent betaald parkeren.

Extra handhaving Vitusbuurt

In augustus 2019 is de gemeente gestart met extra handhaving op foutief geparkeerde auto’s in de Vitusbuurt (Sint Vitusstraat, Pauwenstraat, Faisantenstraat, Kerklaan, Diamantstraat). Sommige auto’s stonden zo geparkeerd, dat nood- en hulpdiensten er niet meer langs konden. Door de extra handhaving is het foutparkeren afgenomen. Wel is het nu voor buurtbewoners lastiger om een plek te vinden om hun auto te parkeren.

Oplossingen voor parkeerplekken

De gemeente heeft verschillende malen met bewoners gekeken naar oplossingen in de wijk. De volgende oplossingen zijn besproken met verschillende bewoners:

Kleine maatregelen:

In een aantal straten zijn kleine maatregelen aangebracht om te verduidelijken waar wel en niet geparkeerd mag worden. Denk hierbij aan het plaatsen van paaltjes en wegmarkeringen.

Extra parkeerplaatsen:

Het aanleggen van extra parkeerplaatsen blijkt niet mogelijk te zijn. Als de gemeente nieuwe parkeerplaatsen aanlegt, moet deze aan de huidige normen voldoen. De parkeerplaatsen en de weg moeten dan bepaalde afmetingen hebben. In de krappe straten van de Vitusbuurt past dit vaak niet.

Bovendien zorgt het aanleggen van extra parkeerplaatsen niet voor het makkelijker vinden van een parkeerplaats. Zeker als er geen betaald parkeren in de buurt is. Automobilisten weten snel genoeg de terreinen te vinden waar ze dicht bij het centrum gratis kunnen parkeren. Het aanleggen van extra parkeerplaatsen in gebieden met gratis parkeren is daarom als dweilen met de kraan open.

Invoeren betaald parkeren:

De enige mogelijkheid is het invoeren van betaald parkeren. Als de gemeente betaald parkeren invoert, is dit altijd een combinatie van:

  • Vergunninghoudersparkeren voor bewoners en bedrijven in het gebied
  • Betaald parkeren voor mensen die niet in het gebied hoeven te zijn

Hierdoor worden bezoekers van het centrum en bewoners van andere betaald parkeren gebieden geweerd. Bewoners kunnen zelf daardoor weer makkelijker een parkeerplek vinden.

Onderzoek naar betaald parkeren

In 2019 heeft de gemeente handtekeningen ontvangen van bewoners uit de Vitusbuurt met het verzoek te onderzoekenof de bewoners van de Vitusbuurt betaald parkeren willen. Dit onderzoek bestaat altijd uit:

  • Een bewonersavond om bewoners van de wijk te informeren
  • Een officiële enquête vanuit de gemeente in de hele buurt

Met de uitslag van de enquête doet de gemeente een voorstel om in enkele of meerdere straten betaald parkeren in te voeren.

In maart 2020 zou er een bewonersavond plaats vinden in de Burgerzaal van het Raadhuis over betaald parkeren. Vanwege de situatie rondom Covid-19 en de plotseling aangekondigde maatregelen moest deze op het laatste moment geannuleerd worden. Het proces gaat nu in aangepaste vorm verder.

Livestream bewonersavond dinsdag 3 november 2020

Op dinsdagavond 3 november vindt er een video- opname van de bewonersavond plaats.

U kunt de bewonersavond meekijken via een livestream met de de volgende link: http://live.westmedia.nl/vitusbuurt/

  • De livestream begint om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur kunt u inloggen op de bovenstaande link.
  • De gespreksleider start met een interview met de verantwoordelijk wethouder en de beleidsambtenaar. Hierin zal de huidige parkeersituatie besproken worden en wordt meer uitgelegd over het betaald parkeren.
  • U heeft de mogelijkheid om via de chat vragen te stellen. Deze vragen zullen we zoveel mogelijk proberen te beantwoorden.

Bent u niet in de gelegenheid om de bewonersavond live te bekijken? We plaatsen de video-opname van de bewonersavond op deze pagina, zodat u het terug kunt kijken.