Parkeren Staatsliedenkwartier

Hier vindt u informatie over de informatieavond en de proef betaald parkeren.

Handtekeningenactie

In een deel van het Staatsliedenkwartier is nu nog geen betaald parkeren. De bewoners van sommige straten ondervinden parkeeroverlast. Mensen die niet willen betalen voor het parkeren, parkeren veelal voor hun deur. Hierdoor kunnen de bewoners zelf moeilijk een parkeerplek vinden.
Ook gaan in sommige straten werkzaamheden aan het riool plaats vinden. Een aantal straten wil graag minder ruimte voor parkeren opnemen in de nieuwe ontwerpen en meer ruimte voor stoep en groen. Om dit te kunnen realiseren moet de parkeerdruk in de straat omlaag. Dit kan door betaald parkeren in te voeren.
Een aantal actieve bewoners uit de Staatsliedenkwartier hebben handtekeningen opgehaald bij bewoners in de wijk die voor het invoeren van betaald parkeren zijn. Deze handtekeningenlijst is ingeleverd bij de gemeente met het verzoek om betaald parkeren in te voeren.

Informatieavond

Op maandagavond 9 September 2019 heeft er een bewonersavond plaats gevonden over betaald parkeren in een aantal straten van het Staatsliedenkwartier en een deel van het Bloemenkwartier. Bewoners kregen de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de huidige parkeersituatie en vragen te stellen over betaald parkeren. Van deze avond is een geanonimiseerd verslag gemaakt. Dit verslag is hier te downloaden:

Enquête

Na de informatieavond is in januari/februari 2020 een enquête gehouden Met 2 vragen.

 1. Bent u voor of tegen betaald parkeren.
 2. Als de straat naast u betaald parkeren wordt, bent u dan voor of tegen betaald parkeren in uw straat.

 Het rapport met de uitslag van de enquête vindt u hier:

Uit de enquête blijkt dat een aantal straten voldoen aan de voorwaarden om een proef betaald parkeren te starten. De voorwaarden waren per straatdeel een response van tenminste 40% en daarvan een meerderheid (50% +1) voor betaald parkeren. Daarnaast heeft de gemeente als voorwaarden dat er een logisch aaneengesloten parkeergebied gevormd moet kunnen worden en dat bij voorkeur geen straten ingesloten worden

Voorstel straten proef betaald parkeren

In April 2020 zijn de bewoners die een enquête hebben ontvangen per brief geïnformeerd dat de uitslag van de enquête op de deze pagina te vinden is. Daarnaast is er een voorstel gedaan om in een aantal straten en straatdelen de proef betaald parkeren te starten. In het voorstel stonden de volgende straten:

 • Hyacintenlaan                            tussen Bosdrift en Genestetlaan
 • Gladiolusstraat                          gehele straat
 • Constantiastraat                        gehele straat
 • Gijsbrecht van Amstelstraat     tussen Bosdrift en Constantiastraat
 • Bosdrift                                     tussen Gijsbrecht van Amstelstraat en Hugo de Grootstraat
 • Hugo de Grootstraat                 tussen Bosdrift en Jacob Catsstraat

Reacties op het voorstel

Op het voorstel is een groot aantal reacties binnen gekomen. Dit heeft geleid tot een heroverweging van het voorstel. Het voornemen is nu om in het vierde kwartaal van 2020 een proef betaald parkeren te starten in de volgende straten:

Betaald parkeren aansluiten bij Taludweg/Hyacintenlaan (TH)

 • Hyacintenlaan                          tussen Bosdrift en Oude Loosdrechtseweg
 • Gladiolusstraat                        gehele straat
 • Constantiastraat                      gehele straat

Straten die komen te liggen in een nieuw betaald parkeren gebied Staatsliedenkwartier (SK)

 • Bosdrift                                      tussen Gijsbrecht van Amstelstraat en Hugo de Grootstraat
 • Hugo de Grootstraat                  tussen Bosdrift en Jacob Catsstraat

Hier vindt u een kaart (pdf, 460 kB) van het nieuwe proefgebied.

Regels betaald parkeren

Bewoners met een parkeervergunning kunnen parkeren in het parkeergebied waar zij bij horen. De tijden voor betaald parkeren zijn van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur. Uitzondering hierop is de winkelstraat, waar een winkelstraatregime geldt (Gijsbrecht van Amstelstraat). Om de parkeerplaatsen vrij te laten voor bezoekers van de winkels, kunnen bewoners tijdens de winkeltijden van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur en op koopavond (vrijdag tussen 18.00 uur en 21.00 uur) niet parkeren.

Er kunnen maximaal twee parkeervergunningen per adres worden aangevraagd. Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein (oprit, garage, gehandicaptenparkeerplaats) wordt afgetrokken van het aantal aan te vragen parkeervergunningen.

Elk zelfstandig adres kan één bezoekersvergunning aanvragen. Hiermee kan het bezoek tegen een gereduceerd tarief van €0,40 per uur parkeren. Er kan tot maximaal 80 uur per kwartaal aan bezoekersuren ingekocht worden. Teveel opgewaardeerde uren kunnen meegenomen worden naar het volgende kwartaal. Het is niet mogelijk om bezoekersuren van het vorige kwartaal te kopen.

Tarieven van de vergunningen vindt u hier: Tarieven

Proef betaald parkeren

Volgens de huidige planning, kan de proef betaald parkeren van start gaan in het vierde kwartaal van 2020. De proef duurt 2 jaar. Na 1,5 jaar wordt de proef geëvalueerd door middel van een enquête. Op basis van de uitslag van de enquête wordt bepaald of betaald parkeren definitief blijft of niet.

Vragen

Heeft u een vraag over het de proef betaald parkeren in het Staatsliedenkwartier? Deze kunt u schriftelijk stellen via parkerenstaatsliedenkwartier@hilversum.nl. U ontvangt dan binnen uiterlijk 4 weken een reactie.