Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Parkeren Staatsliedenkwartier

Informatieavond | Enquête | Proef betaald parkeren | Hyacintenlaan | Hugo de Grootstraat | Constantiastraat | Gladiolusstraat

Handtekeningenactie

In een deel van het Staatsliedenkwartier is er momenteel nog geen betaald parkeren. De bewoners uit sommige straten ondervinden daardoor parkeeroverlast. Mensen die niet willen betalen voor het parkeren, parkeren veelal voor hun deur. Hierdoor kunnen de bewoners zelf moeilijk een parkeerplek vinden.

Ook gaan in sommige straten werkzaamheden aan het riool plaats vinden. Een aantal straten willen graag minder ruimte voor parkeren opnemen in de nieuwe ontwerpen en meer ruimte voor stoep en groen. Om dit te kunnen realiseren moet de parkeerdruk in de straat omlaag. Dit kan door betaald parkeren in te voeren.

Een aantal actieve bewoners uit de Staatsliedenkwartier hebben handtekeningen opgehaald bij bewoners in de wijk die voor het invoeren van betaald parkeren zijn. Deze handtekeningenlijst is ingeleverd bij de gemeente met het verzoek om betaald parkeren in te voeren.

Informatieavond

Op maandagavond 9 September 2019 heeft er een bewonersavond plaats gevonden over betaald parkeren in een aantal straten van het Staatsliedenkwartier en een deel van het Bloemenkwartier. De avond was georganiseerd om informatie te verstrekken over betaald parkeren en over het proces om betaald parkeren in te voeren. Bewoners kregen de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de huidige parkeersituatie en vragen te stellen over betaald parkeren. Van de avond is een geanonimiseerd verslag gemaakt. Dit verslag is hier te downloaden:

Enquête

Na de informatieavond volgt een enquête. In de enquête kunnen bewoners aangeven of zij voor of tegen betaald parkeren zijn in hun straat. Daarnaast is tijdens de bewonersavond afgesproken dat er een tweede vraag wordt toegevoegd. In deze vraag kunnen de bewoners aangeven of zij wel betaald parkeren willen als de straat naast hun betaald parkeren wordt. Met de uitslag van beide vragen gaat de gemeente kijken wat een logisch nieuw gebied wordt voor een proef betaald parkeren. De bewoners krijgen schriftelijk een uitnodiging voor deelname aan de enquête.