Corona

Openingstijden

  • Sociaal Plein: gesloten, wel telefonisch bereikbaar via 14 035.
  • Raadhuis: gesloten
  • Stadskantoor: beperkte dienstverlening
  • Schulddienstverlening: minimale personele bezetting

Er kunnen hierdoor langere wachttijden zijn. Wij vragen uw begrip.

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Parkeren Staatsliedenkwartier

Informatieavond | Enquête | Proef betaald parkeren | Hyacintenlaan | Hugo de Grootstraat | Constantiastraat | Gladiolusstraat

Handtekeningenactie

In een deel van het Staatsliedenkwartier is nu nog geen betaald parkeren. De bewoners van sommige straten ondervinden parkeeroverlast. Mensen die niet willen betalen voor het parkeren, parkeren veelal voor hun deur. Hierdoor kunnen de bewoners zelf moeilijk een parkeerplek vinden.

Ook gaan in sommige straten werkzaamheden aan het riool plaats vinden. Een aantal straten wil graag minder ruimte voor parkeren opnemen in de nieuwe ontwerpen en meer ruimte voor stoep en groen. Om dit te kunnen realiseren moet de parkeerdruk in de straat omlaag. Dit kan door betaald parkeren in te voeren.

Een aantal actieve bewoners uit de Staatsliedenkwartier hebben handtekeningen opgehaald bij bewoners in de wijk die voor het invoeren van betaald parkeren zijn. Deze handtekeningenlijst is ingeleverd bij de gemeente met het verzoek om betaald parkeren in te voeren.

Informatieavond

Op maandagavond 9 September 2019 heeft er een bewonersavond plaats gevonden over betaald parkeren in een aantal straten van het Staatsliedenkwartier en een deel van het Bloemenkwartier. Bewoners kregen de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de huidige parkeersituatie en vragen te stellen over betaald parkeren. Van deze avond is een geanonimiseerd verslag gemaakt. Dit verslag is hier te downloaden:

Enquête

Na de informatieavond is in januari/februari 2020 een enquête gehouden Met 2 vragen.

  1. Bent u voor of tegen betaald parkeren.
  2. Als de straat naast u betaald parkeren wordt, bent u dan voor of tegen betaald parkeren in uw straat.

 Het rapport met de uitslag van de enquête vindt u hier: