Parkeren Seinhorst

De parkeerdruk rondom winkelcentrum Seinhorst is hoog. Dit komt onder andere doordat het winkelcentrum net buiten het parkeergebied Buitenschil Electrobuurt ligt. Een aantal bewoners rondom Seinhorst heeft de gemeente gevraagd parkeermaatregelen te treffen, omdat rondom Seinhorst in toenemende mate sprake is van een hoge parkeerdruk en fout parkeren.

De ondernemers van Seinhorst zien liever geen betaald parkeren, maar zien wel in dat enige vorm van gereguleerd parkeren – liefst een blauwe zone – een oplossing kan bieden om de parkeeroverlast te verminderen.

Bewonersavond

Begin 2018 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over parkeren rondom Seinhorst. Het verslag (pdf, 450 kB) van deze avond kunt u hier lezen.

Bewonersenquête

In april en mei van dit jaar zijn bewoners gevraagd naar hun mening over de invoering van betaald parkeren in hun buurt. In april 2018 is een enquête gehouden over de wens om betaald parkeren in te voeren in deze buurt. In de zomermaanden zijn de onderzoekrapporten afgerond door het externe onderzoeksbureau dat hiervoor door de gemeente is ingehuurd. In april 2018 is een enquête gehouden over de wens om betaald parkeren in te voeren in deze buurt. Inmiddels is de definitieve rapportage (pdf, 2 MB) over de enquête, van onderzoeksbureau BMC beschikbaar.

Geen uitbreiding betaald parkeren

Uit de enquête is gebleken dat in de meeste straat(delen) geen meerderheid is voor het invoeren van betaald parkeren. De straten waar wel een meerderheid van de bewoners voor betaald parkeren heeft gestemd, vormen geen logisch aaneengesloten gebied met de huidige gereguleerde gebieden. Om deze reden wordt het betaald parkeren niet uitgebreid in de Astronomische buurt.