Parkeren Seinhorst

Winkelcentrum Seinhorst | Jan van der Heijdenstraat | Parkeergarage

De parkeerdruk rondom winkelcentrum Seinhorst is hoog. Dit komt onder andere doordat het winkelcentrum net buiten het parkeergebied Buitenschil Electrobuurt ligt. Een aantal bewoners rondom Seinhorst heeft de gemeente gevraagd parkeermaatregelen te treffen, omdat rondom Seinhorst in toenemende mate sprake is van een hoge parkeerdruk en fout parkeren.
De ondernemers van Seinhorst zien liever geen betaald parkeren, maar zien wel in dat enige vorm van gereguleerd parkeren – liefst een blauwe zone – een oplossing kan bieden om de parkeeroverlast te verminderen.

Begin 2018 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over parkeren rondom Seinhorst. Het verslag van deze avond kunt u hier vinden.

Proef met betaald parkeren van start in zomer 2019

In april en mei van dit jaar zijn bewoners gevraagd naar hun mening over de invoering van betaald parkeren in hun buurt. In verband met personele wisselingen heeft het verwerken van de resultaten van deze enquête enige tijd op zich laten wachten. In de zomermaanden worden de onderzoekrapporten afgerond door het externe onderzoeksbureau dat hiervoor door de gemeente is ingehuurd. Vrijwel gelijktijdig werkt de gemeente aan een notitie waarin wordt aangegeven in welke straten de proef met betaald parkeren wordt gehouden. Bewoners worden hierover in september per brief geïnformeerd. In deze brief wordt ook aangegeven welke stappen gezet moeten worden voordat de proef met betaald parkeren van start gaat. Op basis van de huidige, globale planning is de verwachting dat de proef met betaald parkeren van start gaat in de zomer van 2019.

Bewonersenquête

In april 2018 is een enquête gehouden over de wens om betaald parkeren in te voeren in deze buurt. Inmiddels is de definitieve rapportage (pdf, 2 MB) over de enquête, van onderzoeksbureau BMC beschikbaar. Meer kunt u hier lezen.