Bewonersenquête betaald parkeren Schilderskwartier

Uitkomst enquête

In april 2018 is een enquête gehouden over de wens om betaald parkeren in te voeren in deze buurt. Inmiddels is de definitieve rapportage over de enquête, van onderzoeksbureau BMC beschikbaar.

Proef betaald parkeren 2019

Op basis van de enquêterapporten is een nota “Proef betaald parkeren 2019” (pdf, 2 MB) opgesteld waarin de gemeente voorstelt om voor een periode van twee jaar een proef met betaald parkeren te houden in een aantal straten. In deze nota kunt u lezen dat een proef met betaald parkeren wordt voorgesteld in een aantal straten in het Schilderskwartier en de Vogelbuurt.

De ingangsdatum voor de proef met betaald parkeren wordt grotendeels bepaald door de aanbestedingsprocedure voor de aanschaf van parkeerautomaten. Om deze reden wordt de proef niet eerder gestart dan 1 juni 2019.

Reageren op de nota of het enquêterapport?

Voordat de gemeente de besluitvorming in gang zet die hoort bij de proef met betaald parkeren, wil de gemeente u de gelegenheid geven om te reageren op de nota en het enquêterapport. In verband hiermee kunt u uiterlijk 21 oktober aanstaande een email sturen met uw reactie naar parkerenschilderskwartier@hilversum.nl. Vermeld in uw reactie in ieder geval uw woon- of vestigingsadres.

Verdere besluitvorming

In de weken na 21 oktober wordt uw reactie beoordeeld en voorzien van een gemeentelijke reactie. Daarbij kunnen zwaarwegende argumenten leiden tot een aangepast gemeentelijk voorstel.

Als het college van Burgemeester en Wethouders in december 2018 besluit om een proef te starten, kan op zaterdag 1 juni 2019 betaald parkeren ingevoerd worden. Na besluitvorming van het college van Burgemeester en Wethouders wordt hierover in de Gooi- en Eembode bericht. Ook verschijnt hierover een mededeling op de gemeentelijke website.

Circa één maand voorafgaand aan de proef informeert de gemeente bewoners van straten waar de proef met betaald parkeren van start gaat over de wijze waarop een parkeervergunning aangevraagd kan worden.