Parkeren Schilderskwartier

Een aantal actieve bewoners heeft de gemeente gevraagd parkeermaatregelen te treffen, omdat in de Eikbosserweg, Silenestraat en de Wernerlaan in toenemende mate sprake is van een hoge parkeerdruk en fout parkeren. In de wijk parkeren steeds meer mensen hun auto; niet alleen door de bewoners uit de wijk zelf, maar ook door mensen die op zoek zijn naar een parkeerplaats net buiten het al gereguleerde gebied.

Bewonersavond

In het najaar van 2017 heeft een bewonersavond plaatsgevonden over parkeren in het Schilderskwartier. Een aantal actieve bewoners heeft naar aanleiding van deze bijeenkomst zich opgegeven om deel te nemen aan een Parkeergroep. Het verslag (pdf, 364 kB) van de bewonersavond kunt u hier lezen.

Bewonersenquête

In april en mei van dit jaar zijn bewoners gevraagd naar hun mening over de invoering van betaald parkeren in hun buurt. In april 2018 is een enquête gehouden over de wens om betaald parkeren in te voeren in deze buurt. In de zomermaanden zijn de onderzoekrapporten afgerond door het externe onderzoeksbureau dat hiervoor door de gemeente is ingehuurd. Inmiddels is de definitieve rapportage (pdf, 2 MB) over de enquête, van onderzoeksbureau BMC beschikbaar.

Proef met betaald parkeren van start in zomer 2019

In een aantal straat(delen) van het Schilderskwartier heeft de meerderheid van de bewoners in de enquête aangegeven dat zij aan willen sluiten bij een proef betaald parkeren. Op basis van deze uitslag worden een aantal straat(delen) toegevoegd aan het betaande betaald parkeren gebied BKN (bloemenkwartier Noord). Op basis van de huidige, globale planning is de verwachting dat de proef met betaald parkeren van start gaat in de zomer van 2019. De bewoners van de betreffende straten worden ongeveer een maand van te voren geïnformeerd over het aanvragen van een parkeervergunning.

De proef zal twee jaar duren. Aangrenzende straten die na start van de proef toch nog aan willen sluiten bij de proef betaald parkeren kunnen hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente. Als de meerderheid van de straat voor aansluiten bij de proef is, kunnen deze straten halverwege de proef aansluiten bij het betaald parkeren gebied. Tegen het einde van de proef wordt de proef geëvalueerd. Aan de hand van de uitkomst van de evaluatie wordt bepaald of betaald parkeren definitief wordt ingevoerd.