Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Parkeren Rode Dorp

Bodemanstraat | Heidestraat | Vossenstraat | Reestraat | Vreelandseweg | project Gijsbrecht

De gemeente heeft meerdere klachten ontvangen uit het Rode Dorp over foutief geparkeerde auto’s. Soms veroorzaken de foutief geparkeerde auto’s hinder of zelfs gevaarlijke situaties voor het overige verkeer. Verkeersveiligheid vinden wij belangrijk. Om die reden wil de gemeente gaan handhaven en extra maatregelen nemen. Op deze pagina leest u welke maatregelen de gemeente wil nemen om de parkeeroverlast te verminderen.

Parkeerverbod instellen

De eerste maatregel is het instellen van een parkeerverbod voor de hele wijk. Het parkeerverbod houdt in dat er nergens geparkeerd mag worden, behalve op aangegeven parkeergelegenheid. Dit kan een parkeervak zijn, maar ook een parkeerstrook of een rabatstrook (parkeren met twee wielen op de stoep en twee wielen op de weg).

Extra markeringen op de weg

Het parkeerverbod heeft als gevolg dat handhaving een boete kan uitschrijven aan foutief geparkeerde auto’s. Het betekent ook dat op sommige plaatsen niet meer geparkeerd mag worden, terwijl dat eigenlijk wel veilig kan. Bijvoorbeeld op een recht wegvak. Graag willen wij op de weg markeringen aanbrengen die aangeven waar wel en niet geparkeerd mag worden.

Extra parkeerruimte

Ook maken wij extra parkeerruimte. Dit doen wij door een aantal parkeerstroken te verlengen, zodat er meer auto’s op passen. Ook passen we de parkeervakken op de Gijsbrecht van Amstelstraat en de kruising Gijsbrecht van Amstelstraat – Heidestraat - Zeverijnstraat aan. Hierdoor wordt de kruising veiliger en kunnen er meer auto’s parkeren.

Handhaven

Na het instellen van het parkeerverbod en het aanleggen van extra parkeerplaatsen, gaat de gemeente handhaven. Auto’s die niet geparkeerd staan in een parkeervak riskeren een boete.

De plannen

In de bijlage vindt u een schematische weergave van de plannen waar de gemeente acties wil ondernemen om een parkeerverbod in te stellen en om extra parkeer morgelijkheden te realiseren.

Bodemanstraat

Voor Bodemanstraat nummer 2 wordt vaak op de stoep geparkeerd, dit zijn officieel geen parkeerplekken. Daarnaast wordt er vaak op GAD ophaaldagen veel kliko’s geplaatst op de in/uitrit waardoor auto’s klem komen te staan. Als actie wordt hier een parkeervak en een kliko opstelplaats aangelegd.

Heidestraat

Op de hoek van de Heidestraat met de Loosdrechtseweg, is een groot plateau. Hier staan vaak auto’s geparkeerd, maar hier zijn geen parkeervakken. Hier worden 4 parkeerplaatsen aangelegd waarvan 2 elektrisch. Daarnaast zal de weg op het plateau worden versmald en worden er groenstroken aangelegd.

Vossenstraat

In een parkeerverbod zone dient elke auto in een parkeervak geparkeerd te staan. In de Vossenstraat zijn er geen parkeervakken, hier wordt met wegmarkering de parkeervakken aangegeven.

Reestraat

In een parkeerverbod zone dient elke auto in een parkeervak geparkeerd te staan. Net als in de Vossenstraat zijn er in de Reestraat geen parkeervakken, hier wordt met wegmarkering de parkeervakken aangegeven.

Bodemanstraat / Vreelandseweg

Aan het einde van de Bodemanstraat zijn er 3 parkeervakken waarvan 2 elektrisch, echter is het parkeervak voor 3 auto’s hier te klein. De lantaarnpaal wordt opgeschoven en het vak verlengt zodat er 3 auto’s kunnen staan.

Project Gijsbrecht

Op de Gijsbrecht van Amstelstraat in het Rode Dorp ligt een voormalige bushalte die gebruikt wordt om te parkeren. Ook is deze hoek voor fietsers onlogisch ingericht. Zowel voor de fietser die van de Bodemanstraat door wil richting Vreeland als bij de uitrit Zeverijnstraat. Hier willen we als gemeente een logischere inrichting, waarbij ook extra parkeerplekken gerealiseerd kunnen worden.

Het idee is om de fietspaden langs de Gijsbrecht weg te halen en de fietser op de rijbaan te laten fietsen. Zo ontstaat er ruimte voor parkeervakken op de Bodemanstraat (3 stuks). In de bocht Bodemanstraat/Gijsbrecht kan er een plateau gemaakt worden waar fietsers kunnen afslaan richting Vreeland.

Ook de kruising Gijsbrecht/Heidestraat/Zeverijnstraat is onlogisch ingericht omdat je nu vanuit de Gijsbrecht tegen het verkeer in de Heidestraat in moet rijden. De gemeente wil de Gijsbrecht verbinden aan de Heidestraat zodat de 30km weg gescheiden wordt van de 50 km weg (Gijsbrecht/Zeverijnstraat). Hierdoor komt er ook ruimte om 4 parkeervakken op de Heidestraat aan te leggen. Daarnaast kan ook de parkeerstrook op de voormalige bushalte en de parkeerstrook er tegenover verlengd worden waardoor er nog 4 extra plekken komen. Zo kunnen we in dit gebied 11 extra plekken realiseren.

De uitvoering hiervan heeft alleen nog wat meer tijd nodig. Het voornemen is om hier in 2021 wat aan te doen. Hier komt de gemeente op een later stadium op terug.

Reageren?

In verband met de maatregelen rondom het Covid-19 virus, hebben wij momenteel minder telefonisten beschikbaar. Wij kunnen u daarom minder goed telefonisch te woord staan dan u van ons gewend bent. Heeft u vragen over het ontwerp of over de aanpak? Stuur dan een mail naar parkerenrodedorp@hilversum.nl. Wij doen ons best uw vragen en opmerkingen binnen uiterlijk 3 weken te beantwoorden. Graag reageren voor 31 juli, daarna gaan wij verder met u opmerkingen. In september willen wij overgaan tot uitvoering van de plannen.

Bijlage