Parkeren Rode Dorp

De gemeente heeft meerdere klachten ontvangen uit het Rode Dorp over foutief geparkeerde auto’s. Soms veroorzaken de foutief geparkeerde auto’s hinder of zelfs gevaarlijke situaties voor het overige verkeer. Verkeersveiligheid vinden wij belangrijk. Om die reden wil de gemeente gaan handhaven en extra maatregelen nemen. Op deze pagina leest u welke maatregelen de gemeente wil nemen om de parkeeroverlast te verminderen.

Participatie

De gemeente voert verbeteringen uit in samenspraak met de buurt. Vanwege de situatie rondom Covid-19 hebben wij gekozen voor een schriftelijke participatie in plaats van een fysieke bijeenkomst om de plannen te presenteren en met de buurt te bespreken.

In juni 2020 hebben de bewoners van het Rode Dorp een brief gehad met informatie over de aanpak van parkeer- en verkeersverbeteringen in het Rode dorp. In de brief werd verwezen naar deze webpagina om de plannen in meer detail te bekijken. De bewoners hadden tot en met 31 juli 2020 de tijd om te reageren op de parkeer- en verkeerverbeteringen. Een deel van de suggesties hebben geleid tot aanpassingen in de plannen.

Een samenvatting van de reacties en beantwoording daarvan, kunt u in onderstaande pdf vinden. Let op, dit betreft een samenvatting van de reacties. De vragen zijn gebundeld en samengevat in andere bewoording. Om die reden kunt u uw reactie niet letterlijk terugvinden.

Nota van reacties parkeermaatregelen Rode Dorp en beantwoording (pdf, 870kB)

Parkeerverbod instellen

De eerste maatregel is het instellen van een parkeerverbod voor de hele wijk. Het parkeerverbod houdt in dat er nergens geparkeerd mag worden, behalve op aangegeven parkeergelegenheid. Dit kan een parkeervak zijn, maar ook een parkeerstrook of een rabatstrook (parkeren met 2 wielen op de stoep en 2 wielen op de weg).

Extra markeringen op de weg

Het parkeerverbod heeft als gevolg dat handhaving een boete kan uitschrijven aan foutief geparkeerde auto’s. Het betekent ook dat op sommige plaatsen niet meer geparkeerd mag worden, terwijl dat eigenlijk wel veilig kan. Bijvoorbeeld op een recht wegvak. Wij brengen markeringen aan op de weg die aangeven waar geparkeerd mag worden.

Extra parkeerruimte

Ook maken wij extra officiële parkeerruimte. Dit doen wij door een aantal parkeerstroken te verlengen, zodat er meer auto’s op passen.

 

In 2021/2022 passen we de oude bushalte op de Gijsbrecht van Amstelstraat en de kruising Gijsbrecht van Amstelstraat – Heidestraat - Zeverijnstraat aan. Hierdoor wordt de kruising veiliger en kunnen er meer auto’s parkeren. Dit is een groter project wat meer budget en planning vergt. Hierdoor hebben we meer tijd nodig om dit te realiseren.

 

Handhaven

 

Na het instellen van het parkeerverbod en het aanleggen van extra officiële parkeerplaatsen, gaat de gemeente handhaven. Auto’s die niet geparkeerd staan in een parkeervak riskeren een boete.

De plannen

Hieronder vindt u een schematische weergave van de plannen. Deze plannen zijn aangepast naar aanleiding van de ontvangen suggesties.

Bodemanstraat

Voor Bodemanstraat nummer 2 wordt vaak op de stoep geparkeerd, dit zijn officieel geen parkeerplekken. Daarnaast wordt er vaak op GAD ophaaldagen veel kliko’s geplaatst op de in/uitrit waardoor auto’s klem komen te staan. Als actie wordt hier een parkeervak en een kliko opstelplaats aangelegd.

Heidestraat

Op de hoek van de Heidestraat met de Loosdrechtseweg, is een groot plateau. Dit plateau zal worden versmald en er zullen groenstroken worden aangelegd. Er zal ook een rijbaan afscheiding worden gemaakt zodat er makkelijk voor gesorteerd kan worden om rechts of links de Loosdrechtseweg af te slaan.

Op het plateau Heidestraat staan vaak auto’s geparkeerd, maar dit zijn geen officiële parkeervakken. Hier worden 4 officiële parkeerplaatsen aangelegd. De parkeerplekken voor de tandarts zullen worden voorzien van stootbanden om aanrijding van het pand te voorkomen.

Vanuit de participatie zijn er opmerkingen gekomen over de elektrische plekken die hier ingetekend stonden. Er zijn nu een aantal elektrische plekken in voorbereiding net buiten het Rode Dorp (Gijsbrecht en Zeverijnstraat). De elektrische plekken worden nu niet gerealiseerd in de Heidestraat.

Vossenstraat

In een parkeerverbod zone moet elke auto in een parkeervak geparkeerd te staan. In de Vossenstraat zijn geen parkeervakken, hier worden met hoekjes in de bestrating parkeervakken aangegeven.

Reestraat

In een parkeerverbod zone moet elke auto in een parkeervak geparkeerd te staan. Net als in de Vossenstraat zijn er in de Reestraat geen parkeervakken. Hier worden met hoekjes in de bestrating de parkeervakken aangegeven.

Bodemanstraat / Vreelandseweg

Aan het einde van de Bodemanstraat zijn er 3 parkeervakken waarvan 2 elektrisch, echter is het parkeervak voor 3 auto’s te klein. De lantaarnpaal wordt verwijderd en het vak verlengd zodat er 3 auto’s kunnen staan waarvan er 2 voor elektrisch opladen blijven.

Heidestraat

Omdat project Gijsbrecht later wordt uitgevoerd (zie project Gijsbrecht) zullen we tijdelijk 3 parkeervakken aanbrengen aan het begin van de Heidestraat d.m.v. markering.

Plan A: Eekhoornstraat

Over de Eekhoornstraat zijn veel reacties binnengekomen. Auto’s parkeren hier momenteel op de rijbaan. Hierdoor wordt de rijbaan te smal voor onder andere grote voertuigen.  Dit leidt wel eens tot schade aan de geparkeerde auto’s. Tevens zou door het instellen van een parkeerverbodzone het parkeren op de rijbaan hier niet toegestaan zijn. Er wordt een rabatstrook aangelegd. Bij een rabatstrook parkeert u met twee wielen op de stoep en twee wielen op de weg. De lantaarnpalen  worden verplaatst richting de erfgrens. Hierdoor wordt de stoep smaller. De stoep blijft breed genoeg. Zo ontstaat er voldoende ruimte voor geparkeerde auto’s en wordt de rijbaan breder.

Naar aanleiding van deze reactie wilde de gemeente in de Eekhoornstraat de rijbaan verbreden door de stoep te versmallen. Daarbij wilden we een rabatstrook aanleggen (met twee wielen parkeren op de stoep). Op het ontwerp met een rabatstrook zijn enkele reacties binnen gekomen. Daarom heeft de gemeente een tweede ontwerp gemaakt. De gemeente is met deze 2 ontwerpen de straat ingegaan en over gegaan op stemming. De sluitingsdatum van de stemming was 26 oktober.

Print posters Eekhoornstraat (pdf, 1,6 MB)

In totaal hebben 48 van de 62 adressen gestemd. Dit betekent dat 77% van de straat een stem heeft uitgebracht. In totaal hebben 8 adressen op ontwerp 1 gestemd (17% van alle stemmen) en 40 adressen op ontwerp 2 (83% van de stemmen). Om deze reden zullen wij ontwerp 2 gaan realiseren in de wijk.

Project Gijsbrecht van Amstelstraat

Op de Gijsbrecht van Amstelstraat in het Rode Dorp ligt een voormalige bushalte die gebruikt wordt om te parkeren. Deze hoek is voor fietsers onlogisch ingericht. Hier willen we als gemeente een logischer inrichting, waarbij ook extra parkeerplekken gerealiseerd kunnen worden.

Het idee is om de fietspaden langs de Gijsbrecht weg te halen en de fietser op de rijbaan te laten fietsen. Zo ontstaat er ruimte voor parkeervakken op de Bodemanstraat. In de bocht Bodemanstraat/Gijsbrecht kan er een plateau gemaakt worden waar fietsers kunnen afslaan richting Vreeland.

Verkeer dat vanaf de Bodemanstraat de Heidestraat in wil slaan, moet tegen het verkeer in rijden op de kruising. Het doel is de doorgaande 50 km weg te scheiden van de 30 km weg. Hierdoor komt er  ruimte op de Heidestraat om extra parkeerplekken aan te leggen.

Dit is een groter project, waardoor de  voorbereiding meer tijd nodig heeft. Ons plan is om dit in 2021/2022 uit te voeren. Uit de reacties blijkt dat er vragen zijn over het schetsontwerp. Het schetsontwerp is nu verder uitgewerkt. Hieronder vindt u het voorlopig ontwerp. Dit voorlopige ontwerp bespreken wij met de direct omwonenden.

kaart parkeerverbod

Uitvoering

De plannen 1 t/m 6 en het plaatsen van de bebording voeren wij uit van 21 september t/m 2 oktober. De werkzaamheden gaan onvermijdelijk gepaard met hinder voor omwonenden. De gemeente vraagt u om uw begrip en medewerking. Na de werkzaamheden, start de handhaving op foutief geparkeerde auto’s.

De werkzaamheden voor de Eekhoornstraat (plan A) worden uitgevoerd van 9 november t/m 18 december. Een week voor uitvoering ontvangen de bewoners van de Eekhoornstraat nog een brief.

Reageren

Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar parkerenrodedorp@hilversum.nl. Wij doen ons best uw vragen binnen uiterlijk 4 weken te beantwoorden.

Bijlage