Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Parkeren Riebeeck

Handtekeningen actie | Informatieavond | Vervolgproces

Handtekeningenactie Riebeeck

In de wijk Riebeeck is er momenteel nog geen betaald parkeren. De bewoners uit een aantal straten in deze wijk ondervinden parkeeroverlast. Met name de parkeerplaatsen die grenzen aan het ziekenhuisterrein zijn erg druk. Op het ziekenhuisterrein geldt betaald parkeren. Bezoekers van het ziekenhuis die niet willen betalen voor parkeren, parkeren vaak in de wijk. Hierdoor kunnen de bewoners zelf moeilijk een parkeerplek vinden.

Een aantal actieve bewoners uit de Riebeeck hebben handtekeningen opgehaald in de wijk. Zij hebben met deze handtekeningen bij de gemeente het verzoek ingediend om onderzoek te doen naar het draagvlak voor betaald parkeren in de buurt.

Informatieavond Riebeeck

Op maandagavond 8 april heeft er een bewonersavond plaats gevonden over betaald parkeren in een aantal straten van de Riebeeck. De avond was georganiseerd om informatie te verstrekken over betaald parkeren en over het proces om betaald parkeren in te voeren. Bewoners kregen de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de huidige parkeersituatie en vragen te stellen over betaald parkeren. Het verslag van de avond is hier te downloaden: Verslag bewonersavond Riebeeck (pdf, 311 kB)

Vervolgproces

De gemeente gaat een officiële enquête houden in de Riebeeck. In de enquête kunnen bewoners aangeven of zij voor of tegen het invoeren van betaald parkeren in hun straat zijn. Volgens de globale planning valt de enquête half mei bij de bewoners in de brievenbus. De bewoners hebben ongeveer een maand de tijd om de enquête in te vullen.

Aan de hand van de uitslag van de enquête wordt een voorstel gedaan om bepaalde straten of straatdelen toe te voegen aan het betaald parkeren gebied. De uitslag van de enquête en het voorstel zal op deze pagina geplaatst worden.