Parkeren Riebeeck

Hier vindt u informatie over de handtekeningen actie van de bewoners en het vervolg hiervan.

Handtekeningenactie Riebeeck

In de wijk Riebeeck is er momenteel nog geen betaald parkeren. De bewoners uit een aantal straten in deze wijk ondervinden parkeeroverlast. Met name de parkeerplaatsen die grenzen aan het ziekenhuisterrein zijn erg druk. Op het ziekenhuisterrein geldt betaald parkeren. Bezoekers van het ziekenhuis die niet willen betalen voor parkeren, parkeren vaak in de wijk. Hierdoor kunnen de bewoners zelf moeilijk een parkeerplek vinden.

Een aantal actieve bewoners uit de Riebeeck hebben handtekeningen opgehaald in de wijk. Zij hebben met deze handtekeningen bij de gemeente het verzoek ingediend om onderzoek te doen naar het draagvlak voor betaald parkeren in de buurt.

Informatieavond Riebeeck

Op maandagavond 8 april heeft er een bewonersavond plaats gevonden over betaald parkeren in een aantal straten van de Riebeeck. De avond was georganiseerd om informatie te verstrekken over betaald parkeren en over het proces om betaald parkeren in te voeren. Bewoners kregen de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de huidige parkeersituatie en vragen te stellen over betaald parkeren. Het verslag van de avond is hier te downloaden: Verslag bewonersavond Riebeeck (pdf, 311 kB)

De buurtenquête

In mei heeft de gemeente een officiële buurtenquête gehouden in de Riebeeck. In de enquête konden bewoners aangeven of zij voor of tegen betaald parkeren in hun straat waren. De bewoners hebben drie weken de tijd gehad om de enquête in te vullen.

De gemeente hanteert een aantal voorwaarden om te bepalen waar een proef betaald parkeren wordt gestart. Om betaald parkeren in te voeren in een straatdeel, moet minimaal 40% van de bewoners uit een straatdeel reageren op de enquête. Hiervan moet meer dan helft (50% +1) voor het invoeren van betaald parkeren zijn. In geen enkel straatdeel zijn de voorwaarden voor het invoeren van betaald parkeren gehaald. Bent u benieuwd naar het rapport? Deze kunt u hier downloaden: Rapport buurtenquête Riebeeck (pdf, 431 kB).

Vervolg

Omdat uit de enquête is gebleken dat er in de Riebeeck geen straatdelen zijn waar voldoende buurtbewoners voor betaald parkeren zijn, komt er geen proef met betaald parkeren in de wijk.