Parkeren Lijsterweg

Online informatiebijeenkomst donderdag 3 maart 2022

Een aantal bewoners van de Lijsterweg ervaren parkeeroverlast in de wijk. Deze overlast wordt veroorzaakt door automobilisten die parkeren in de woonstraten waar nog gratis geparkeerd kan worden. Hierdoor is het voor bewoners vaak lastig om een vrije parkeerplaats te vinden. Het invoeren van betaald parkeren in combinatie met vergunninghoudersparkeren zorgt voor minder geparkeerde auto’s in de straat.

Online informatiebijeenkomst donderdag 3 maart 2022

Voordat een proef betaald parkeren wordt uitgevoerd, vindt er eerst een draagvlakonderzoek onder de bewoners plaats. Dit onderzoek bestaat uit een informatiebijeenkomst over betaald parkeren en een officiële enquête in de wijk. Op basis van de uitslag van de enquête, doet de gemeente een voorstel om in een aantal straten en straatdelen een proef betaald parkeren voor een periode van twee jaar uit te voeren. Na twee jaar wordt de proef besproken en vastgesteld of betaald parkeren definitief blijft of niet.

Inwonersbijeenkomst 3 maart 2022

Vragen kunnen gemaild worden naar parkeervragen@hilversum.nl.