Parkeren hofjes Kerkelanden

Uit de hofjes in Kerkelanden zijn meerdere klachten binnen gekomen over de hoge parkeerdruk. Zo gaven bewoners aan dat zij regelmatig geen parkeerplek voor hun auto kunnen vinden. Daarom is gevraagd om het bijmaken van extra parkeerplaatsen.

Enquête

Naar aanleiding van deze klachten is er in 9 hofjes een enquête gehouden over de parkeerproblematiek. Er is gevraagd of de bewoners moeilijk of makkelijk een parkeerplek kunnen vinden in hun hofje. Daarnaast is gevraagd of de bewoners graag extra parkeerplaatsen willen, of juist niet. De resultaten van de enquête zijn uitgesplitst per hofje. Zo hebben wij een overzicht waar de meeste behoefte is aan extra parkeerruimte.

De resultaten van de enquête kunt u zelf bekijken in dit rapport:

Informatieavond

Naar aanleiding van de enquête is voor een aantal hofjes concept-ontwerpen gemaakt voor extra parkeerplaatsen. De ontwerpen zijn gemaakt voor de hofjes waarvan in de enquête meer dan 50% van de respondenten hebben aangegeven extra parkeerplaatsen te willen. De ontwerpen zijn met de bewoners besproken tijdens informatieavond op 5 juni 2019. Tijdens de informatieavond konden de bewoners hun mening geven over de ontwerpen en hun zienswijze indienen. 

Tekeningen extra parkeerruimte

Momenteel worden er nieuwe, definitieve ontwerpen gemaakt voor extra parkeerplaatsen in een aantal hofjes. Als de definitieve ontwerpen klaar zijn, worden deze hier geplaatst. Daarnaast kunt u hier de samenvatting van de zienswijzen per hofje vinden.

  1. Gomarushof (pdf, 454 kB)
  2. Calvijnhof (pdf, 343 kB)
  3. Janseniushof (pdf, 325 kB)
  4. Arminiushof (pdf, 324 kB)
  5. Lutherhof (pdf, 325 kB)

Overige hofjes

In 4 hofjes is geen meerderheid gevonden voor het bijmaken van extra parkeerplaatsen. Dit zijn de Comeniushof, Augustinushof, Menno Simonszhof en de Spinozahof. Voor deze hofjes worden geen ontwerpen gemaakt. De bewoners uit deze hofjes geven in de enquête aan dat zij de autoluwe hofjes juist erg waarderen en dat er over het algemeen weinig parkeerproblemen zijn. De parkeerproblemen die er wel zijn, kunnen mogelijk met onderlinge afspraken binnen de hofjes worden opgelost.