Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Parkeren hofjes Kerkelanden

Parkeerdruk | Enquête | Tekeningen | Informatieavonden

Uit de hofjes in Kerkelanden zijn meerdere klachten binnen gekomen over de hoge parkeerdruk. Zo gaven bewoners aan dat zij regelmatig geen parkeerplek voor hun auto kunnen vinden. Daarom is gevraagd om het bijmaken van extra parkeerplaatsen.

Enquête

Naar aanleiding van deze klachten is er in 9 hofjes een enquête gehouden over de parkeerproblematiek. Er is gevraagd of de bewoners moeilijk of makkelijk een parkeerplek kunnen vinden in hun hofje. Daarnaast is gevraagd of de bewoners graag extra parkeerplaatsen willen, of juist niet. De resultaten van de enquête zijn uitgesplitst per hofje. Zo hebben wij een overzicht waar de meeste behoefte is aan extra parkeerruimte.

De resultaten van de enquête kunt u zelf bekijken in dit rapport:

Tekeningen extra parkeerruimte

Momenteel maken wij ontwerpen voor extra parkeerruimte in de hofjes waar meer dan 50% van de respondenten heeft aangegeven extra parkeerplaatsen te willen. De hofjes waar nu tekeningen van gemaakt worden zijn:

  1. Gomarushof (Schetsontwerp)
  2. Calvijnhof (Schetsontwerp)
  3. Janseniushof (Schetsontwerp)
  4. Arminiushof (Schetsontwerp 1 (pdf), schetsontwerp 2, schetsontwerp 3)
  5. Lutherhof (Schetsontwerp)

Als de ontwerpschetsen klaar zijn, worden deze op deze pagina geplaatst.

Informatieavonden

De ontwerpen van de hofjes worden besproken tijdens 2 informatieavonden. De informatieavonden worden gepland in de maand juni. Tijdens de informatieavonden kunnen de bewoners hun mening geven over de ontwerpen. Ook is er ruimte voor vragen. De bewoners uit de betreffende hofjes krijgen een persoonlijke uitnodiging voor de informatieavonden.

Overige hofjes

In 4 hofjes is geen meerderheid gevonden voor het bijmaken van extra parkeerplaatsen. Dit zijn de Comeniushof, Augustinushof, Menno Simonszhof en de Spinozahof. Voor deze hofjes worden geen ontwerpen gemaakt. De bewoners uit deze hofjes geven in de enquête aan dat zij de autoluwe hofjes juist erg waarderen en dat er over het algemeen weinig parkeerproblemen zijn. De parkeerproblemen die er wel zijn, kunnen mogelijk met onderlinge afspraken binnen de hofjes worden opgelost.