Parkeren Electrobuurt

Enquête betaald parkeren | Bellstraat | Ohmstraat | Coulombstraat | Jan van der Heijdenstraat

Handtekeningenacties

In een deel van de Electrobuurt is momenteel nog geen betaald parkeren, namelijk in de Bellstraat, Coulombstraat en Ohmstraat. De meeste omliggende straten hebben wel betaald parkeren. Mensen die niet willen betalen voor parkeren, parkeren hun auto vaak in deze drie straten. Hierdoor kunnen bewoners van de Bellstraat, Coulombstraat en Ohmstraat moeilijk hun auto parkeren. Een aantal actieve bewoners hebben daarom handtekeningen opgehaald met het verzoek aan de gemeente een officieel draagvlakonderzoek naar betaald parkeren te starten.

Tegelijkertijd hebben bewoners uit een aantal delen van de Jan van der Heijdenstraat handtekeningen opgehaald om betaald parkeren in te voeren in hun straatdeel. Meer dan de helft van de adressen uit deze straatdelen hebben het verzoek ondertekend en ingediend bij de gemeente.

Enquête

In Februari 2020 heeft er in de Bellstraat, Coulombstraat en Ohmstraat een officiële enquête plaats gevonden. Uit de enquête bleek dat een meerderheid van de bewoners in de Bellstraat, Coulombstraat en Ohmstraat voor betaald parkeren is. Om die reden wil de gemeente hier starten met een proef betaald parkeren. De uitslag van de enquête staat in 'Rapport Electrobuurt' (pdf, 346Kb)

Omdat op een deel van de Jan van der Heijdenstraat in de afgelopen twee jaar al een enquête is geweest, voeren wij niet opnieuw een officiële enquête uit. Het ophalen van voldoende handtekeningen volstaat om alsnog aan te sluiten bij de proef betaald parkeren. In twee delen van de Jan van der Heijdenstraat zijn voldoende handtekeningen opgehaald.

Voorstel proef betaald parkeren

Naar aanleiding van de enquête en opgehaalde handtekeningen, wordt voorgesteld om een proef betaald parkeren te starten in de volgende straten:

  • Bellstraat
  • Coulombstraat
  • Jan van der Heijdenstraat tussen Kometenstraat en Eemnesserweg
  • Jan van der Heijdenstraat tussen Lorentzweg en Minckelerstraat
  • Ohmstraat

Proef betaald parkeren

De hierboven genoemde straten zullen aansluiten bij het betaald parkeren gebied ELB. Dit betekent dat er betaald parkeren is van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur. Volgens de huidige planning kan de proef van start gaan eind 2020.

Per adres kunnen maximaal twee bewonersvergunningen worden aangevraagd. Elk adres kan één bezoekersvergunning aanvragen. Hiermee kan bezoek tegen een gereduceerd tarief van €0,40 per uur parkeren, tot maximaal 80 uur per kwartaal. Teveel ingekochte uren kunnen meegenomen worden naar het volgende kwartaal. Achteraf kunnen geen uren meer ingekocht worden over het vorige kwartaal.

Hier vindt u een kaart (pdf, 498Kb) van hoe het nieuwe ELB parkeergebied eruit gaat zien.