Parkeren Boomberg

Hier vindt u informatie over de informatieavond en de enquête voor de proef betaald parkeren.

Handtekeningenactie Boomberg

In een deel van de wijk Boomberg is er momenteel nog geen betaald parkeren. De bewoners uit deze straten ondervinden parkeeroverlast. Mensen die niet willen betalen voor het parkeren, parkeren veelal voor hun deur. Hierdoor kunnen de bewoners zelf moeilijk een parkeerplek vinden. Ook worden soms de uitritten van bewoners geblokkeerd door geparkeerde auto’s.

Een aantal actieve bewoners uit de wijk Boomberg hebben handtekeningen opgehaald bij bewoners in de wijk die voor het invoeren van betaald parkeren zijn. Deze handtekeningenlijst is ingeleverd bij de gemeente met het verzoek om betaald parkeren in te voeren.

Draagvlakonderzoek Boomberg

Op maandagavond 21 Januari 2019 heeft er een bewonersavond plaats gevonden over betaald parkeren in een aantal straten van de Boomberg. De avond was georganiseerd om informatie te verstrekken over betaald parkeren en over het proces om betaald parkeren in te voeren. Bewoners kregen de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de huidige parkeersituatie en vragen te stellen over betaald parkeren.Van de avond is een geanonimiseerd verslag gemaakt. Na de bewonersavond, is in April 2019 een bewonersenquête gehouden in het deel van de Boomberg waar nu nog geen betaald parkeren geldt. De documenten behorende bij het draagvlakonderzoek kunt u hier vinden:

Besluit

Op basis van de uitslag van de enquête heeft de gemeente een voorstel gedaan om in een aantal straten in de boomberg een proef betaald parkeren te starten. De bewoners van de wijk konden hierop reageren.

Een aantal aansluitende straten leverden handtekeningen in om alsnog mee te doen aan de proef betaald parkeren. In een aantal straten heeft de meerderheid van de adressen het verzoek voor betaald parkeren in hun straat ondertekend. Andere straten behaalden geen meerderheid. Op basis van deze handtekeningen is het voorstel aangepast.

Op 12 november 2019 besloot het college van burgemeester en wethouders dat een proef betaald parkeren per 1 april 2020 van start gaat in de volgende straten:

 • Van Lenneplaan; gehele straat
 • Burgemeester Schooklaan; gehele straat
 • Albertus Perkstraat tussen Boomberglaan en Zonnelaan
 • Burgemeester Gülcherlaan; gehele straat
 • Zonnelaan; vanaf de Van Lenneplaan tot Boombergpark
 • Bergweg; gehele straat
 • Paulus van Loolaan; gehele straat
 • Lambertus Hortensiuslaan; gehele straat
 • Van Yssumlaan; gehele straat
 • De Rijklaan; gehele straat
 • Vaartweg; tussen Boomberglaan en Paulus van Loolaan

Proef betaald parkeren

De nieuwe betaald parkeren straten zullen aansluiten bij het parkeergebied ‘Buitenschil AKN’. Dit houdt in dat er betaald parkeren is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur. Een kaart van het nieuwe deel van het AKN gebied is hier te vinden Kaart AKN gebied (pdf, 1.55 MB).

De proef zal voor een periode van 2 jaar duren. Wij evalueren de proef betaald parkeren eind 2021. Dit gebeurt onder andere met een bewoner enquête, maar ook op basis van de gemeten parkeerdruk. Op basis van de uitslag van de evaluatie, besluit het college van burgemeester en wethouders of betaald parkeren permanent van kracht blijft.

Parkeervergunning aanvragen

Rond 5 maart 2020 ontvangen de bewoners van de Boomberg een brief over het aanvragen van een parkeervergunning. In de brief staat uitgebreide informatie over hoe de parkeervergunning digitaal aangevraagd kan worden. Na aanvraag en betaling, ontvangen de bewoners de vergunning direct per mail.

Bewoners van de Burgmeester Gülcherlaan ontvangen extra informatie ten aanzien van parkeervergunningen tijdens de rioolwerkzaamheden in hun straat.