Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Parkeren Boomberg

Informatieavond | Enquête | Boomberg | Burgemeester Schooklaan | Van Lenneplaan | Albertus Perkstraat | Burgemeester Gülcherlaan

Handtekeningenactie Boomberg

In een deel van de wijk Boomberg is er momenteel nog geen betaald parkeren. De bewoners uit deze straten ondervinden parkeeroverlast. Mensen die niet willen betalen voor het parkeren, parkeren veelal voor hun deur. Hierdoor kunnen de bewoners zelf moeilijk een parkeerplek vinden. Ook worden soms de uitritten van bewoners geblokkeerd door geparkeerde auto’s.

Een aantal actieve bewoners uit de wijk Boomberg hebben handtekeningen opgehaald bij bewoners in de wijk die voor het invoeren van betaald parkeren zijn. Deze handtekeningenlijst is ingeleverd bij de gemeente met het verzoek om betaald parkeren in te voeren.

Informatieavond Boomberg

Op maandagavond 21 Januari heeft er een bewonersavond plaats gevonden over betaald parkeren in een aantal straten van de Boomberg. De avond was georganiseerd om informatie te verstrekken over betaald parkeren en over het proces om betaald parkeren in te voeren. Bewoners kregen de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de huidige parkeersituatie en vragen te stellen over betaald parkeren. Tot slot was het doel van de avond om te peilen of er in de aangrenzende straten, waar geen handtekeningen zijn verzameld, genoeg animo is om betaald parkeren in te voeren. Van de avond is een geanonimiseerd verslag te vinden.

Enquete

In April 2019 is er een bewonersenquête gehouden in het deel van de Boomberg waar nu nog geen betaald parkeren geld. De uitslag van de enquête is hier te downloaden:

Vervolgproces

Aan de hand van de uitslag van de enquête wordt een voorstel gedaan om bepaalde straten of straatdelen toe te voegen aan het betaald parkeren gebied. Het voorstel wordt de komende weken opgesteld. Daarna krijgen de bewoners de tijd om hierop te reageren. De reacties worden verzameld en besproken met de wethouder. Vervolgens neemt het college van Burgemeester en Wethouders het definitieve besluit.