Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Parkeren Boomberg

Informatieavond | Enquête | Proef betaald parkeren | Boomberg | Burgemeester Schooklaan | Van Lenneplaan | Albertus Perkstraat | Burgemeester Gülcherlaan

Handtekeningenactie Boomberg

In een deel van de wijk Boomberg is er momenteel nog geen betaald parkeren. De bewoners uit deze straten ondervinden parkeeroverlast. Mensen die niet willen betalen voor het parkeren, parkeren veelal voor hun deur. Hierdoor kunnen de bewoners zelf moeilijk een parkeerplek vinden. Ook worden soms de uitritten van bewoners geblokkeerd door geparkeerde auto’s.

Een aantal actieve bewoners uit de wijk Boomberg hebben handtekeningen opgehaald bij bewoners in de wijk die voor het invoeren van betaald parkeren zijn. Deze handtekeningenlijst is ingeleverd bij de gemeente met het verzoek om betaald parkeren in te voeren.

Draagvlakonderzoek Boomberg

Op maandagavond 21 Januari heeft er een bewonersavond plaats gevonden over betaald parkeren in een aantal straten van de Boomberg. De avond was georganiseerd om informatie te verstrekken over betaald parkeren en over het proces om betaald parkeren in te voeren. Bewoners kregen de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de huidige parkeersituatie en vragen te stellen over betaald parkeren.Van de avond is een geanonimiseerd verslag gemaakt. Na de bewonersavond, is in April 2019 een bewonersenquête gehouden in het deel van de Boomberg waar nu nog geen betaald parkeren geldt. De documenten behorende bij het draagvlakonderzoek kunt u hier vinden:

Proef betaald parkeren Boomberg

Op basis van de uitslag van de enquête wil de gemeente voorstellen een proef betaald parkeren te starten in een aantal straten en straatdelen in de Boomberg. Bij het opstellen van het voorstel is rekening gehouden met voldoende response in het straatdeel (minstens 40%) en een dat een meerderheid voor betaald parkeren is (50%+1). Daarnaast is gekeken naar het vormen van een logisch aaneengesloten gebied. Dit laatste vormt een doorslaggevende factor. Hierdoor kan het zijn dat straatdelen niet toegevoegd worden omdat ze te geïsoleerd liggen. Ook kan het zijn dat er (net) geen meerderheid voor betaald parkeren is gehaald, maar om een logisch parkeergebied te maken toch  betaald parkeren worden.

De gemeente stelt voor om een proef betaald parkeren te starten voor twee jaar in de volgende straten:

  • Van Lenneplaan tussen de Boomberglaan en Burgemeester Schooklaan
  • Burgemeester Schooklaan tussen Oranjelaan en Van Lenneplaan (inclusief de gehele rotonde)
  • Albertus Perkstraat tussen Boomberglaan en Burgemeester Schooklaan
  • Burgemeester Gülcherlaan, gehele straat
  • Bergweg tussen Boomberglaan en Paulus van Loolaan
  • Paulus van Loolaan
  • Vaartweg tussen Boomberglaan en Paulus van Loolaan

Hier vindt u een kaart (pdf, 775 kB)  van het voorgestelde gebied.

Wilt u reageren op het voorstel?

U kunt uw zienswijze indienen door voor maandag 16 september een e-mail te sturen naar parkerenboomberg@hilversum.nl. Uiterlijk vier weken na het ontvangen van uw zienswijze, ontvangt u een inhoudelijke reactie.

Wilt u als straat alsnog bij de proef betaald parkeren aansluiten?
Sluit uw straat aan op het nieuw betaald parkeren gebied en wilt u alsnog meedoen? Dan kunt u als straat hier een officieel verzoek voor indienen. Hierbij geldt maximaal één handtekening per adres en de meerderheid van de adressen in uw straat moet het voorstel ondertekenen. U kunt de handtekeningen voor beoordeling inleveren als zienswijze via het bovenstaande e-mail adres. De tweede mogelijkheid is om na een jaar bij de proef betaald parkeren aan te sluiten. Hiervoor dient u een half jaar na de start van de proef betaald parkeren het officiële verzoek met handtekeningen in.

Vervolg

De bewoners van de Boomberg worden schriftelijk geïnformeerd over het voorstel. Zij krijgen de kans om hierop te reageren. De reacties worden verzameld en besproken met de wethouder. Het kan zijn dat naar aanleiding van de reacties het voorstel nog wijzigt. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina aangekondigd. Een maand na de reactietermijn wordt het definitieve voorstel opgesteld en voorgelegd aan het college van Burgemeesters en Wethouders. Het college van Burgemeester en Wethouders neemt het definitieve besluit.

Na het besluit is er ongeveer drie maanden nodig om de fysieke en administratieve zaken af te handelen. Bewoners die in het nieuwe betaald parkeren gebied wonen krijgen ongeveer 6 weken voor de start van de proef een brief met informatie over het aanvragen van een parkeervergunning.

Volgens de globale planning zal de proef betaald parkeren in de boomberg van start gaan in het eerste kwartaal van 2020 voor een periode van twee jaar. De nieuwe betaald parkeren straten zullen aansluiten bij het parkeergebied ‘Buitenschil AKN’. Dit houdt in dat er betaald parkeren is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur.