Parkeren Astronomische buurt

In de zomer van 2017 hebben een aantal actieve bewoners van de Jan van der Heijdenstraat een handtekeningenlijst aangeleverd bij de gemeente waarin werd gevraagd om betaald parkeren in te voeren. In de Jan van der Heijdenstraat parkeren steeds meer mensen hun auto; niet alleen door de bewoners uit de straat zelf, maar ook door mensen die op zoek zijn naar een parkeerplaats net buiten het al gereguleerde gebied.

Bewonersavond

Naar aanleiding van dit verzoek heeft de gemeente in het najaar van 2017 een bewonersavond georganiseerd waarbij niet alleen de bewoners van de Jan van der Heijdenstraat, maar ook van de achterliggende straten in de Astronomische Buurt zijn uitgenodigd. Een aantal actieve bewoners heeft naar aanleiding van deze bijeenkomst zich opgegeven om deel te nemen aan een Parkeergroep. Het verslag (pdf, 361 kB) van deze bewonersavond kunt u hier lezen.

Bewonersenquête

In april en mei van dit jaar zijn bewoners gevraagd naar hun mening over de invoering van betaald parkeren in hun buurt. In de zomermaanden zijn de onderzoekrapporten afgerond door het externe onderzoeksbureau dat hiervoor door de gemeente is ingehuurd.

Inmiddels is de definitieve rapportage (pdf, 2 MB) over de enquête, van onderzoeksbureau BMC beschikbaar. 

Proef met betaald parkeren van start in zomer 2019

In een aantal straat(delen) van de Jan van der Heijdenstraat heeft de meerderheid van de bewoners in de enquête aangegeven dat zij aan willen sluiten bij een proef betaald parkeren. Op basis van deze uitslag worden een aantal straat(delen) toegevoegd aan het betaald parkeren gebied. Op basis van de huidige, globale planning is de verwachting dat de proef met betaald parkeren van start gaat in de zomer van 2019. De bewoners van de betreffende straten worden ongeveer een maand van te voren geïnformeerd over het aanvragen van een parkeervergunning.

De proef zal twee jaar duren. Aangrenzende straten die na start van de proef toch nog aan willen sluiten bij de proef betaald parkeren kunnen hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente. Als de meerderheid van de straat voor aansluiten bij de proef is, kunnen deze straten halverwege de proef aansluiten bij het betaald parkeren gebied. Tegen het einde van de proef wordt de proef geëvalueerd. Aan de hand van de uitkomst van de evaluatie wordt bepaald of betaald parkeren definitief wordt ingevoerd.