Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Parkeren Astronomische buurt

Parkeergroep | betaald parkeren | Jan van der Heijdenstraat | Seinhorst

In de zomer van 2017 hebben een aantal actieve bewoners van de Jan van der Heijdenstraat een handtekeningenlijst aangeleverd bij de gemeente waarin werd gevraagd om betaald parkeren in te voeren. In de Jan van der Heijdenstraat parkeren steeds meer mensen hun auto; niet alleen door de bewoners uit de straat zelf, maar ook door mensen die op zoek zijn naar een parkeerplaats net buiten het al gereguleerde gebied.

Bewonersavond

Naar aanleiding van dit verzoek heeft de gemeente in het najaar van 2017 een bewonersavond georganiseerd waarbij niet alleen de bewoners van de Jan van der Heijdenstraat, maar ook van de achterliggende straten in de Astronomische Buurt zijn uitgenodigd. Een aantal actieve bewoners heeft naar aanleiding van deze bijeenkomst zich opgegeven om deel te nemen aan een Parkeergroep. Het verslag (pdf, 361 kB) van deze bewonersavond kunt u hier lezen.

Bewonersenquête

In april en mei van dit jaar zijn bewoners gevraagd naar hun mening over de invoering van betaald parkeren in hun buurt. In de zomermaanden zijn de onderzoekrapporten afgerond door het externe onderzoeksbureau dat hiervoor door de gemeente is ingehuurd.

Inmiddels is de definitieve rapportage (pdf, 2 MB) over de enquête, van onderzoeksbureau BMC beschikbaar. 

Geen uitbreiding betaald parkeren

Uit de enquête is gebleken dat in de meeste straat(delen) geen meerderheid is voor het invoeren van betaald parkeren. De straten waar wel een meerderheid van de bewoners voor betaald parkeren heeft gestemd, vormen geen logisch aaneengesloten gebied met de huidige gereguleerde gebieden. Om deze reden wordt het betaald parkeren niet uitgebreid in de Astronomische buurt.