Parkeren Astronomische buurt

Parkeergroep | betaald parkeren | Jan van der Heijdenstraat | Seinhorst

In de zomer van 2017 hebben een aantal actieve bewoners van de Jan van der Heijdenstraat een handtekeningenlijst aangeleverd bij de gemeente waarin werd gevraagd om betaald parkeren in te voeren. In de Jan van der Heijdenstraat parkeren steeds meer mensen hun auto; niet alleen door de bewoners uit de straat zelf, maar ook door mensen die op zoek zijn naar een parkeerplaats net buiten het al gereguleerde gebied.

Naar aanleiding van dit verzoek heeft de gemeente in het najaar van 2017 een bewonersavond georganiseerd waarbij niet alleen de bewoners van de Jan van der Heijdenstraat, maar ook van de achterliggende straten in de Astronomische Buurt zijn uitgenodigd. Een aantal actieve bewoners heeft naar aanleiding van deze bijeenkomst zich opgegeven om deel te nemen aan een Parkeergroep.

Proef met betaald parkeren van start in zomer 2019

In april en mei van dit jaar zijn bewoners gevraagd naar hun mening over de invoering van betaald parkeren in hun buurt. In verband met personele wisselingen heeft het verwerken van de resultaten van deze enquête enige tijd op zich laten wachten. In de zomermaanden worden de onderzoekrapporten afgerond door het externe onderzoeksbureau dat hiervoor door de gemeente is ingehuurd. Vrijwel gelijktijdig werkt de gemeente aan een notitie waarin wordt aangegeven in welke straten de proef met betaald parkeren wordt gehouden. Bewoners worden hierover in september per brief geïnformeerd. In deze brief wordt ook aangegeven welke stappen gezet moeten worden voordat de proef met betaald parkeren van start gaat. Op basis van de huidige, globale planning is de verwachting dat de proef met betaald parkeren van start gaat in de zomer van 2019.

Bewonersenquête

In april 2018 is een enquête gehouden over de wens om betaald parkeren in te voeren in deze buurt. Inmiddels is de definitieve rapportage (pdf, 2 MB)over de enquête, van onderzoeksbureau BMC beschikbaar. Meer kunt u hier lezen.