Wegsleepregeling

Is uw auto weggesleept? Dan vindt u hier informatie over de kosten en het ophalen van uw auto.

Als uw geparkeerde auto gevaar of hinder veroorzaakt, kan deze worden weggesleept door bergingsbedrijf Collewijn Berging BV uit Utrecht. Zij zijn 24 uur per dag te bereiken via (030) 753 91 11. Als uw auto niet is weggesleept, neem dan contact op met de politie via (088) 088 74 74 of u kunt digitaal aangifte doen.

Ophalen

Voor het ophalen van uw auto moet u telefonisch een afspraak maken. U krijgt tegen betaling uw auto weer mee als u de volgende dingen meeneemt:

  • Geldig legitimatiebewijs. U kunt ook iemand schriftelijk machtigen. Deze persoon moet dan wel een kopie van uw legitimatiebewijs meenemen.
  • Kentekenbewijs deel 1B. Als het kentekenbewijs op naam van een bedrijf of leasemaatschappij staat, moet u een verklaring van de kentekenhouder hebben waarin staat dat u de berijder bent van de auto. Als het kenteken op naam van iemand anders staat, moet u een kopie legitimatiebewijs en een ondertekende machtiging van die persoon meenemen.
  • Passende sleutel.
  • Geld (pin of contant).

Kosten

De kosten verschillen per situatie. U kunt deze bekijken in de Wegsleepverordening Gemeente Hilversum in artikel 5.

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken na de dag van ontvangst van het besluit een bezwaarschrift insturen. In het besluit dat u na betaling krijgt staat wat u moet doen.

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de volgende gegevens hebben:

  • Naam en adres van de indiener.
  • Dagtekening.
  • Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt.
  • Reden waarom u het niet eens bent met besluit.