Parkeren grote voertuigen

Bebouwde kom | Vrachtwagen | Bus

In de gemeente Hilversum is het verboden grote voertuigen te parkeren in de bebouwde kom. Een voertuig is groot als de lengte 6 meter of meer is, of de hoogte meer dan 2,4 meter is. Meestal zijn dit vrachtwagens. Bij de komgrenzen van Hilversum worden weggebruikers met borden op het parkeerverbod voor grote voertuigen gewezen.

Van het verbod zijn enkele straten of delen van straten uitgezonderd. Hieronder staat een overzicht van locaties waar een groot voertuig wel geparkeerd mag worden.

  • Nieuwe Havenweg
  • 1e Loswal
  • 2e Loswal
  • Zuiderloswal
  • Verlengde Zuiderloswal
  • Franciscusweg, met uitzondering van de eerste 100 meter vanaf de Kerkelandenlaan
  • Anton Philipsweg, de zuidzijde van de rijbaan vanaf de entree van perceel nr. 5 in oostelijke richting
  • Parallelweg aan de zuidzijde van de Diependaalselaan, tussen de Kerkelanden en de Loosdrechtseweg
  • Arendstraat
  • Mussenstraat, tussen huisnummer 40 en de Anthony Fokkerweg