Subsidieregeling lokale media 2020

Subsidie digitaal aanvragen en verantwoorden

De Subsidieregeling lokale media 2020 is bedoeld voor professionele organisaties en personen op het gebied van media en journalistiek.

Het college wil het bestaande lokale media aanbod in stand houden dat dreigt te verdwijnen als gevolg van de coronacrisis. Deze media zijn belangrijk voor de lokale democratie. Ze nemen in tijden van crisis een cruciale positie in, en worden op dit moment geconfronteerd met een grote terugval in inkomsten. Daarnaast wil het college de lokale nieuwsvoorziening versterken of aanvullen, door projecten te ondersteunen die aansluiten bij de behoeften die in Hilversum door de coronacrisis ontstaan.

Aanvragen zijn in 2 categorieën mogelijk:

  • In stand houden lokale media aanbod dat dreigt te verdwijnen als gevolg van de coronacrisis.
  • De lokale nieuwsvoorziening versterken of aanvullen, door projecten te ondersteunen die aansluiten bij de behoeften die in Hilversum door de coronacrisis ontstaan.

Bijlage