Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Subsidie Jeugd en Onderwijs

Onder subsidie Jeugd en Onderwijs kunt u bijvoorbeeld denken aan:

 • onderwijsbegeleiding
 • schakelklassen
 • maatschappelijke stage
 • peuterspeelzalen met en zonder VVE

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie Jeugd en Onderwijs moet de aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier (onder de oranje knop)
 • de gevraagde informatie, te vinden in de;
 1. Algemene Subsidieverordening gemeente Hilversum
 2. Subsidieregeling gemeente Hilversum
 3. Beleidsregels en voorwaarden voor gemeentelijke middelen onderwijsbegeleiding
 4. Spelregels subsidie

Meer informatie en advies over het aanvragen van subsidie kunt u verkrijgen via de subsidiecoördinator, Tanja van den Bergh - Kramer, (035) 62 92 496, t.vandenbergh-kramer@hilversum.nl

Basis- en programmasubsidie

U kunt een basissubsidie en/ of een programmasubsidie aanvragen. De basissubsidie is langlopend en gericht op de instandhouding van een voorziening die door de gemeente wordt gerekend tot de basisinfrastructuur. De programmasubsidie is flexibel en bedoeld om activiteiten te ondersteunen die bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente. In uw aanvraag kiest u voor één van beide subsidies of beide.

Wanneer aanvragenSubsidie aanvragen en verantwoorden

De aanvragen worden gebundeld en per kwartaal behandeld. Een Subsidiekamer bestaande uit faciliterende ambtenaren en inwoners adviseert de betreffende wethouder over de ingediende subsidieaanvragen. De betrokken wethouder neemt vervolgens een besluit namens het College.

De uiterste aanvraagdata zijn:

 • Basissubsidie: vóór 1 juli in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie vraagt.
 • Programmasubsidie: de aanvraag voor een programmasubsidie wordt tenminste een kwartaal voorafgaand aan het  kwartaal waarin de activiteiten een aanvang zullen hebben ingediend.
 • Indien u zowel een basissubsidie als een programmasubsidie aanvraagt dient u deze tegelijkertijd in te dienen vóór 1 juli voorafgaand aan het jaar waarin de activiteiten plaatsvinden.
 • 1 januari
 • 1 april
 • 1 juli
 • 1 oktober

U ontvangt binnen 8 weken na deze data een beslissing op uw aanvraag.