Subsidie Cultuur verantwoorden

Voorwaarden

Voor het vaststellen van een subsidie toetsen wij:

  • De realisering van de in de verleningsbeschikking omschreven prestaties
  • De aard en hoogte van de benodigde voorzieningen en reserves
Termijnen

Binnen 3 maanden na afloop van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend moet de verantwoording bij ons binnen zijn.

Verantwoorden

Stap 1: Verzamel alle gevraagde bijlagen

Subsidie verantwoorden

In de brief die wij u hebben gestuurd bij de verlening van de subsidie (de beschikking) kunt u terugvinden welke informatie wij van u vragen voor de verantwoording. Zorg dat u deze informatie digitaal heeft om toe te voegen (uploaden) aan de verantwoording.

Stap 2: Verstuur uw verantwoording

Met het formulier en de gevraagde bijlagen kunt u de verantwoording indienen. Gebruik hierbij het zaaknummer van uw aanvraag. Het zaaknummer vindt u terug op de beschikking.