Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Wijzigen Leidinggevende

Wilt u een nieuwe leidinggevende toevoegen op uw horecavergunning(en) of slijtersvergunning?

U kunt de wijziging in het leidinggevende bestand via deze melding doorgeven, na het doen van deze melding krijgt u van ons een ontvangstbevestiging en kan de aangemelde leidinggevende direct aan de slag. Na toetsing aan de van toepassing zijnde regels uit de Horecaverordening Hilversum 2017, Drank- en Horecawet en de Wet Bibob krijgt u van ons een aangepast aanhangsel van uw vergunning(en) toegestuurd.

Voorwaarden

 • Iedere leidinggevende is minimaal:
  1. achttien jaar in het geval van een alcoholvrij bedrijf
  2. eenentwintig jaar in het geval van alcoholverstrekkend bedrijf of een coffeeshop
 • De leidinggevende is van goed levensgedrag
 • De leidinggevende staat niet onder curatele
 • Bij een alcoholverstrekkend bedrijf beschikt iedere leidinggevende over de Verklaring Sociale Hygiëne (SVH)
 • Minimaal 1 leidinggevende ( die genoemd is op de vergunning) is aanwezig tijdens de openingstijden

 

Kosten

De kosten van wijzigen van leidinggevende op de vergunning is afhankelijk van aantal wijzigingen en wel/niet digitaal aanvragen. Zie legesverordening.

Aanvraag

 • Knop direct regelen wijzigen leidinggevende horecavergunningper leidinggevende een geldig legitimatiebewijs ( geen rijbewijs)
 • per leidinggevende een  arbeidsovereenkomst ( bij een vereniging of stichting een intentieverklaring)
 • bij een alcoholverstrekkend bedrijf, moet de leidinggevende zijn opgenomen in het register van het SVH, en anders op verzoek zijn diploma tonen