Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Standplaatsvergunning

Wilt u iets verkopen vanuit een kraam of wagen aan de (openbare) weg of een andere plek die voor iedereen toegankelijk is?

Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Wilt u een kraam op de warenmarkt van Hilversum? Dan heeft u een marktvergunning nodig.

Soorten

Voorwaarden

 • Aanvragen moet minimaal 4 weken van tevoren.
 • Vergunninghouder moet de standplaats persoonlijk innemen.
 • Standplaatsvergunningen zijn geldig voor de periode waarvoor ze zijn gegeven.

Kosten

 • 1 dag: € 19,55
 • 2 dagen tot maximaal 1 maand: € 39,30
 • 1 maand tot maximaal 2 jaar (eerste aanvraag): € 261,35
 • 1 maand tot maximaal 2 jaar (verlenging): € 113,24

U betaalt deze kosten ook als de vergunning niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt. Daarnaast betaalt u ook precariobelasting. Deze is afhankelijk van het aantal dagen dat u een standplaats wilt innemen en het aantal m2.

Aanvraag

Vergunning standplaatsU kunt de standplaatsvergunning online aanvragen. Bij dit formulier moet u de volgende bijlagen toevoegen:

 • Foto of scan van uw paspoort of identiteitskaart.
 • Foto of scan inschrijving Kamer van Koophandel
 • Locatietekening
 • Foto van de verkoopkraam en/of -wagen (voor-, achter- en zijkanten)
 • Schriftelijk akkoord van de grondeigenaar (alleen nodig als het geen gemeentegrond is)