Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Aanvraag Uitkering Tozo en Inkomstenverklaring

***Dit formulier is alleen voor ondernemers die wonen in de gemeenten Hilversum, Gooise Meren, Wijdemeren, Huizen, Blaricum, Eemnes of Laren.

 

 

De tijdelijke ondersteuningsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo)

Deze regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud wanneer het inkomen als gevolg van de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Het betreft een aanvulling tot aan het netto sociaal minimum.

 

Aanvraag Uitkering Tozo en inkomstenverklaring

Met dit formulier doet u een nieuwe digitale aanvraag voor een Tozo Uitkering. Heeft u al eerder een aanvraag ingediend en een voorschot ontvangen, ook dan dient u ook dit formulier in z’n geheel in te vullen.

Wij vragen uw begrip voor het opnieuw vragen van uw gegevens. Dit heeft te maken met de spoed waarmee de voorschotten zijn verstrekt. Hierbij is een niet volledig formulier gebruikt. Bij een volgende inkomstenverklaring voor de Tozo Uitkering worden uw gegevens niet opnieuw gevraagd.

 

Voorschotbetaling

Heeft u eerder een aanvraag ingediend en een voorschot ontvangen (€1000 of €250)?

Het voorschot is als lening verstrekt. Deze lening wordt omgezet in een Tozo uitkering na verrekening met uw inkomsten. Bij de definitieve toekenning ontvangt u hierover een beschikking. Deze ontvangt u digitaal. Als u geen recht blijkt te hebben op een Tozo uitkering, betaalt u dit voorschot terug.

 

Inkomstenverklaring horend bij Tozo Uitkering

Iedere aanvrager van een Tozo Uitkering moet per maand zijn/haar inkomsten opgeven. De inkomstenverklaring is nodig om het bedrag van uw uitkering vast te kunnen stellen.

Het betreft een schatting van uw netto inkomen, bestaande uit inkomsten uit onderneming, loon, uitkering en overige inkomsten.

Deze inkomsten worden netto in mindering gebracht op het voor u geldende netto sociaal minimum.

De verrekening van inkomen is per maand. Heeft u teveel uitkering ontvangen, dan moet u  dit achteraf terugbetalen.

 

Wanneer krijgt u de Tozo Uitkering?

De gemeente zal proberen om u uiterlijk binnen 8 weken te laten weten waar u aan toe bent. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd.

 

Inlichtingenplicht Tozo Uitkering

U heeft een inlichtingenplicht. Dat betekent dat u geen informatie die van invloed kan zijn op het bepalen van het recht op uw uitkering en/of de hoogte van uw uitkering mag verzwijgen of achterhouden.

 

Houdt u zich niet of onvoldoende aan de inlichtingenplicht dan kunnen wij het recht op de uitkering (tijdelijk) stopzetten. Wij bekijken dan of u ten onrechte uitkering hebt ontvangen en of wij u een boete moeten opleggen.

 

Worden uw gegevens gecontroleerd?

De gemeente kan achteraf uw gegevens controleren. Zo kan de gemeente controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen. Wanneer u met opzet onjuiste gegevens heeft verstrekt, moet de gemeente u een boete opleggen en wordt de bijstand teruggevorderd.

 

Telt deze regeling mee als inkomen?

Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het jaar 2020. De uitkering behoort tot het verzamelinkomen en telt mee voor het toetsingsinkomen op grond waarvan de draagkracht in de Awir wordt bepaald voor de mogelijke aanspraak op een inkomensafhankelijke toeslag. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2020. Mogelijk betaalt u hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling. Heeft u een partner en kent de gemeente u een aanvullende uitkering toe? Dan ontvangt u beiden een

deel van deze uitkering. U moet de uitkering dan ook beiden opgeven bij de belastingaangifte. Mogelijk betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling.

 

Wat moet u doen?

1.       U vult het formulier volledig en naar waarheid in. U vult uw geschatte inkomen in per maand. Over iedere maand dat u de uitkering ontvangt hebben wij een inkomensverklaring nodig, Die ontvangt u digitaal na afloop van de maand.

2.       U ondertekent dit aanvraagformulier met uw DigiD. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen.

3.       U geeft wijzigingen in uw situatie in de periode van aanvullende inkomensondersteuning direct door! U gaat bijvoorbeeld meer of minder verdienen dan u nu opgeeft, u gaat verhuizen of uw gezinssamenstelling wijzigt. Wijzigingen kunt u doorgeven via www.hilversum.nl/mijninkomen. Ook als u niet in Hilversum woont.

 

 

Wat heeft u nodig om dit formulier goed in te vullen?

                    Uw DigiD en wachtwoord

                    Heeft u een partner? Dan ook het DigiD en wachtwoord van uw partner

                    KvK-nummer en datum registratie KvK

                    Geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument)

                    Heeft u een partner? Dan ook een geldig legitimatiebewijs van uw partner

                    Inkomstenopgave vanaf 01 maart 2020 betreffende:

-          Inkomen uit onderneming

-          Inkomen uit dienstverband

-          Inkomen uit uitkering

-          Overige inkomsten