8 Noodmaatregelen

Inkomensondersteuning

Op 17 maart 2020 heeft de regering een aantal maatregelen bekend gemaakt om ondernemers die getroffen zijn door de Corona crisis te steunen. Een van deze maatregelen is tijdelijke inkomensondersteuning via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, of een andere, nieuwe regeling.

Helaas zijn nog niet alle details en voorwaarden van deze inkomensondersteuning bekend.

Inkomensondersteuning

Wat weten we al?

 • De financiële ondersteuning vult uw eigen inkomsten aan tot het sociaal minimum **
 • De regeling gaat gelden vanaf 1 maart 2020 tot voorlopig 1 juni 2020
 • De ondersteuning is 3 maanden
 • U hoeft dit bedrag niet terug te betalen
 • Het inkomen van uw partner telt niet mee
 • Er geldt geen vermogenstoets
 • Er wordt geen uitgebreid levensvatbaarheidsonderzoek gedaan
 • Verkorte procedure: binnen 4 weken antwoord
 • Als u niet 4 weken op het besluit kunt wachten, is een voorschot mogelijk

Bedrijfskapitaal

Daarnaast komt er een mogelijkheid om bedrijfskapitaal te lenen. Ook hiervoor zijn nog niet alle voorwaarden bekend

Wat weten we al?

 • De regeling is aanvullend op de andere maatregelen
 • Het maximale bedrag is € 10.157
 • U hoeft niet meteen te beginnen met aflossen, uitstel van betaling is mogelijk
 • De rente is minder dan 8%
 • Er wordt geen uitgebreid levensvatbaarheidsonderzoek gedaan
 • Verkorte procedure: binnen 4 weken antwoord

Deze regelingen worden uitgevoerd door Bureau Zelfstandige Gooi & Vechtstreek (BZG&V).

Contact

Wij krijgen op dit moment veel vragen van ondernemers uit de hele regio. Het is daarom op dit moment helaas niet mogelijk om ons te bellen.
Dus mail ons via: zelfstandigenloket@hilversum.nl
Het kan een paar dagen duren voor u terug wordt gebeld. Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Omdat nog niet alle voorwaarden bekend zijn, en welke gegevens er nodig zijn om een aanvraag te beoordelen, is het op dit moment nog niet mogelijk om u een aanvraagformulier op te sturen.
Wij hopen dat hierover zo snel mogelijk meer duidelijkheid is.

Meer infomatie

**
Sociaal minimum 21 jaar en ouder tot de pensioenleeftijd
Echtpaar / samenwonend € 1.503.31 per maand inclusief vakantiegeld
Alleenstaande (ouder) € 1.052.32 per maand inclusief vakantiegeld