Tozo

Hilversum voert voor de regio Gooi en Vecht de 2 Tozo regelingen uit. Deze maatregelen zijn bedoeld om voor zelfstandige ondernemers de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

De 2 regelingen zijn:

  1. Uitkering, aanvulling tot het minimum (deze hoeft u niet terug te betalen)
  2. Een bedrijfskrediet van maximaal € 10.157

Tozo 3

Vanaf 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 kunnen ondernemers die een inkomen onder het minimum hebben Tozo3 aanvragen, een uitkering die het inkomen aanvult tot het minimuminkomen. Daarvoor moet u elke maand, als de maand voorbij is uw inkomen doorgeven met een link die u van ons ontvangt. Bewaar deze goed!  Na het indienen hiervan kan vastgesteld worden op welk bedrag u recht heeft. Heeft u een partner? Dan telt het inkomen van uw partner mee bij de berekening van de hoogte van uw uitkering. En u moet beiden de verlenging of aanvraag met DigiD ondertekenen.

Verlenging

 

Verlenging Tozo 3

 

Had u al eerder een Tozo Uitkering: dan kunt u een verlenging aanvragen. Daarvoor heeft u uw zaaknummer nodig en uw DigiD.

Nieuwe aanvraag

 

Nieuwe aanvraag Tozo 3

 

Heeft u nog niet eerder een Tozo aanvraag gedaan: dan kunt u een nieuwe aanvraag indienen. Daarvoor heeft u uw DigiD, uw KvK-nummer en inschrijfdatum en een geldig legitimatiebewijs nodig.

Inkomstenopgave Tozo 2

Voor zowel de verlenging als een nieuwe aanvraag wordt uw uitkering gebaseerd op ingediende maandelijkse inkomstenopgaven. Na goedkeuring van een 'Verlenging' of 'Nieuwe TOZO 2 aanvraag' ontvangt u een beschikking met daarin een link voor het kunnen doen van de maandelijkse Inkomstenopgave TOZO2.

Tozo: Bedrijfskrediet aanvragen

Tozo bedrijfskrediet aanvragen

Zelfstandige ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157 met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost. U vindt hier het aanvraagformulier voor dit krediet. Wilt u weten of u voor een krediet in aanmerking komt? Dat kunt u alvast checken op: krijgiktozo.nl

LET OP: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen.

Contact | Vragen

Vanaf maandag 6 juli is er een nieuw telefoonnummer voor al uw TOZO vragen dat nummer is  (035) 62 92 956, bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17:00 uur.

Al een aanvraag ingediend?

Heeft u al een aanvraag ingediend en heeft u een auto-reply ontvangen met daarin een zaaknummer, dan verzoeken wij u vriendelijk om geduld te hebben en niet te bellen of te mailen. Dit in verband met het grote aantal aanvragen. Uw aanvraag zal zo spoedig mogelijk in behandeling genomen worden. Mocht er meer informatie nodig zijn om deze af te handelen, dan nemen wij contact met u op.

Vraag en antwoord Tozo

Waarom heb ik (maar) € 1.000 ontvangen?

Het coronavirus is een uitzonderlijke situatie, waardoor veel ondernemers in de problemen zijn gekomen. Om snel te regelen dat ondernemers nog boodschappen kunnen doen hebben we ervoor gekozen om een voorschot te betalen van € 1.000,-.

Het voorschot van € 1.000 wordt per huisadres uitgekeerd. Is er recht op een hogere uitkering of meerdere uitkeringen per huisadres, dan volgt een nabetaling. Hiervan ontvangt u bericht. Blijkt uit de beslissing dat u recht heeft op een hoger bedrag, dan wordt dit nabetaald.

Wanneer krijg ik mijn tweede betaling?

Ons streven is om de tweede betaling medio mei te doen.

We begrijpen dat iedereen het liefst meteen het hele bedrag ontvangt. Heeft u een aanvraag gedaan? Dan betalen wij u een voorschot. Per adres is dat alvast € 1000,-. Het is een aanvulling tot het minimum voor maximaal 3 maanden (maart, april en mei). Mogelijk inkomen gaat hier van af. Dit dienen wij te verrekenen. Aanvragers moeten daarom een inkomenstenverklaring invullen voordat de tweede en derde uitkering gedaan kunnen worden. Deze inkomstenverklaring is rond 24 april beschikbaar.

Waarom heb ik nog niets ontvangen?

De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt en uitbetaald. Een deel moet handmatig gecontroleerd worden, bijvoorbeeld omdat een IBAN niet volledig is ingevuld. Dit duurt dan langer.

Het kan ook zijn dat u niet aan de voorwaarden voldoet. Hiervan ontvangt u bericht.

Hoe lang duurt het voor ik mijn aangevraagde lening bedrijfskrediet ontvang?

Dat kunnen we op dit moment nog niet aangeven.

De aanvragen bedrijfskrediet moeten handmatig bekeken worden om te beoordelen of er recht is op een krediet en of dit voldoende wordt aangetoond met de bijgevoegde documenten. Het Rijk komt rond 20 april nog met een aanvulling op de richtlijnen. Deze richtlijnen en het aantal ingediende aanvragen zullen de tijd bepalen die nodig is voor de afhandeling van uw aanvraag.

Wat kan de gemeente voor mij doen?

Wij voeren alleen de TOZO-regeling uit voor de Rijksoverheid. (Aan)vragen over andere regelingen van de Rijksoverheid kunnen wij daarom niet beantwoorden. Hiervoor kunt u terecht bij rijksoverheid.nl.

Heeft u een andere vraag? Gebruik het contactformulier ondernemers. Wij vragen u om begrip, in verband met de drukte. Het kan even duren voordat wij contact met u opnemen.

Meer infomatie vindt u op:

Of bel het landelijke informatienummer van de rijksoverheid (0800) 1351.