Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Ondernemerspanel

Deelname | Enquête | Ondernemersbeleid

Als ondernemer in Hilversum heeft u ongetwijfeld een mening over zaken die voor uw onderneming van belang zijn. Onderwerpen bijvoorbeeld als: Bedrijfshuisvesting, vestigingsklimaat, gemeentelijke dienstverlening, inrichting van de openbare ruimte, samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid, werkgelegenheid, imago, duurzaamheid etc.

Sinds 10 jaar bestaat er al een Burgerpanel in Hilversum, maar sinds twee jaar ook een ondernemerspanel. Aan dit panel worden jaarlijks online een aantal  enquêtes voorgelegd om meer inzicht te krijgen in de beleving en mening van ondernemers en het bedrijfsleven in Hilversum. Dit levert zeer zinvolle en bruikbare informatie op voor het beleid vanuit de gemeente richting de ondernemers.

Aanmelden

Het is belangrijk voor het vormgeven van het juiste gemeentelijke ondernemersbeleid dat zoveel mogelijk ondernemers zich hiervoor aanmelden. U kunt zich online aanmelden voor het Ondernemerspanel Hilversum.

Resultaten

Op de portal van het Ondernemerspanel kunt u ook de resultaten zien van onderzoeken die al eerder voorgelegd zijn aan het ondernemerspanel. Zo heeft u ook een concreter beeld erbij wat het oplevert. Na verloop van tijd zullen hier steeds de resultaten gepubliceerd worden van iedere uitgevoerde ondernemerspeiling in Hilversum. Als u nog vragen heeft over  het ondernemerspanel kunt u altijd contact opnemen met Hiddo Pronk, Coördinator onderzoeken, Gemeente Hilversum:  H.Pronk@hilversum.nl

Ondernemerspanel

Foto: Ondernemen in centrumgebied Hilversum: beleving en beeldvorming