Hulp voor Hilversumse ondernemers en organisaties

Bedrijven in Hilversum worden zwaar geraakt door de coronamaatregelen. Er zijn landelijke en gemeentelijke regelingen om u te helpen.

Kijk voor ondernemersinformatie over de landelijke maatregelen op:

Ook uw brancheorganisatie kan u verder helpen.

Tozo

Hilversum voert voor de regio Gooi en Vecht de 2 Tozo regelingen uit.

  1. Uitkering, aanvulling tot het minimum (deze hoeft u niet terug te betalen)
  2. Een bedrijfskrediet van maximaal € 10.157

Voor meer informatie en aanvragen: Tozo

Lokale Maatregelen

Het college van B en W vindt het belangrijk om de (lokale) economie op gang te houden en banen te beschermen. Met onderstaande maatregelen wordt het lokaal bedrijfsleven, groot en klein, en organisaties in cultuur en sport in alle sectoren, in deze ongekend moeilijke tijd ondersteund.

1. Lokale belastingen

De gemeente past de inning van de lokale belastingen (woonlasten) zoals de OZB (Onroerend Zaakbelastingen), tot 1 juli aan. In deze periode worden geen aanmaningen of postdwangbevelen verstuurt en deurwaarders niet op pad gestuurd. Op verzoek worden versoepelde betalingsregelingen (uitstel en spreiding) getroffen. Dit kan via de digitale belastingbalie mail (belastingen@hilversum.nl) of telefonisch. De invorderingsrente wordt conform rijksbeleid bijgesteld van 4% naar 0,01 euro.

2. Precariobelasting

Horecaondernemers en winkeliers betalen precariobelasting voor terrassen en uitstallingen. Nu veel winkels en horecazaken gesloten zijn, legt de gemeente op 1 juli een raadsvoorstel voor. Waarbij het niet heffen van precario in 2020 het uitgangspunt is.

URECA: advies en adviestegoed in regio Utrecht

Ondernemers in de regio Utrecht, inclusief Hilversum, kunnen de hulp inroepen van URECA voor al hun corona-gerelateerde vraagstukken. Een netwerk van experts en collega-ondernemers uit het regionale bedrijfsleven, gemeenten en provincie Utrecht ondersteunt hen belangeloos. Nu is die hulp dankzij financiële ondersteuning vanuit de provincie Utrecht uitgebreid.
Ondernemers die als gevolg van corona voor nieuwe uitdagingen komen te staan, kunnen terecht bij URECA (Utrecht Region Economische Corona Alliantie). Een team ondernemers en experts kan een klankbord bieden en kan de meeste vragen van ondernemers beantwoorden. Soms is het noodzakelijk dat ondernemers aanvullend advies en ondersteuning inwinnen. URECA kan dan een adviestegoed geven. Het tegoed kan gebruikt worden voor het inzetten van een adviseur uit het eigen netwerk van de ondernemer of uit het netwerk van URECA.

Hoe dat werkt?

Het begint met de vraag van de ondernemer. Dus heb je als ondernemer uit de regio Utrecht een vraag als gevolg van de coronamaatregelen, maar kom je er zelf niet uit? Bieden de bestaande regelingen onvoldoende ondersteuning? Of heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek over de toekomst van je bedrijf door corona? URECA heeft hiervoor adviestegoed.

Al tientallen ondernemers – ook uit Hilversum - wisten hun weg naar URECA te vinden. Ze hadden bijvoorbeeld vragen over de bestaande overheidsregelingen. Of behoefte aan een persoonlijke sparringsessie over de toekomst van hun bedrijf. Ze stelden hun vragen via het online platform en kwamen zo in contact met het kennisteam van URECA. Dat team bestaat uit andere ondernemers en experts uit de regio die belangeloos hun hulp aanbieden.
 
Vraaguitval, tekort aan liquiditeit, personeel thuis op de bank... Er zijn steeds meer overheidsregelingen, maar u kunt hulp gebruiken om de aanvraag goed te formuleren. Of hulp om met u mee te denken over uw bedrijfsvoering. Of om te sparren over nieuwe businessmodellen. Wellicht kan de regio Utrecht u, als ondernemer in Hilversum, helpen.
We willen u concrete, aanvullende hulp bieden. Een groeiende groep regionale bedrijven, gemeenten en de provincie heeft de handen ineengeslagen om, belangeloos, ondersteuning en antwoorden op uw vragen te bieden. Heeft u een hulpvraag en komt u er zelf niet uit? Of heeft u zelf juist hulp ‘in de aanbieding’ voor andere bedrijven in nood? Denk aan advieskracht, consultancy of projectmanagementcapaciteit.

Het kan ook zijn dat u juist hulp ‘in de aanbieding’ heeft aan andere bedrijven in nood. Dat zou advieskracht, consultancy of projectmanagementcapaciteit kunnen zijn.
De Alliantie wordt ondersteund door Rabobanken in Midden Nederland, PWC, DHM Group, StartupUtrecht, VNO-NCW Midden, MKB Midden Nederland, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) regio Utrecht (i.o.), gemeenten uit de regio Utrecht, gemeente Hilversum, provincie Utrecht, Utrecht Marketing en Economic Board Utrecht. Een aantal Hilversumse bedrijven heeft zich al aangesloten!

Criminele inversteerders

In oktober 2020 hebben alle Hilversumse ondernemers een brief van de gemeente ontvangen namens burgemeester Pieter Broertjes. Hij wil ondernemers op het hart drukken om ook in onzekere tijden verstandig te blijven nadenken. Want tegen 'hulp' van criminele investeerders zoals beschreven in de infographic, kunt u maar één keer 'Nee' zeggen. Meer weten en updates over veilig ondernemen in Hilversum? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief via het aanmeldformulier. Ontvangt u liever de brief van de gemeente namens de burgemeester? Mail dan naar communicatie@hilversum.nl."

Taskforce Anderhalve meter

De gemeente wil ondernemers en organisaties in deze moeilijke tijd zoveel als mogelijk ondersteunen. We staan dan ook open voor allerlei initiatieven. We bieden waar mogelijk ruimte, zonder dat dit ten koste gaat van bijvoorbeeld verkeersveiligheid, toegankelijkheid en leefbaarheid in onze stad. Samen bewaken we de balans.

Heeft u wensen of ideeën? Neem contact op met de gemeente via anderhalvemeter@hilversum.nl

Corona in Hilversum

Kijk voor de algemene informatie op de pagina 'corona in Hilversum' en actuele nieuwsberichten over corona op de 'corona nieuwspagina'.