Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Hulp voor Hilversumse ondernemers en organisaties

Lokale maatregelingen | Huurbetalingen | Winkeltijden

Door het coronavirus heeft het kabinet ingrijpende maatregelen moeten nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben een enorme impact op de samenleving en raken de economie.

Voor informatie over de landelijke maatregelen verwijzen we naar de Kamer van Koophandel en Rijksoverheid. Ook uw brancheorganisatie kan u verder helpen.

Lokale Maatregelen

Het college van B en W vindt het belangrijk om de (lokale) economie op gang te houden en banen te beschermen. Met onderstaande maatregelen wordt het lokaal bedrijfsleven, groot en klein, en organisaties in cultuur en sport in alle sectoren, in deze ongekend moeilijke tijd ondersteund.

1. Lokale belastingen

De gemeente past de inning van de lokale belastingen (woonlasten) zoals de OZB (Onroerend Zaakbelastingen), tot 1 juli aan. In deze periode worden geen aanmaningen of postdwangbevelen verstuurt en deurwaarders niet op pad gestuurd. Op verzoek worden versoepelde betalingsregelingen (uitstel en spreiding) getroffen. Dit kan via de digitale belastingbalie mail (belastingen@hilversum.nl) of telefonisch. De invorderingsrente wordt conform rijksbeleid bijgesteld van 4% naar 0,01 euro.

2. Precariobelasting

Horecaondernemers en winkeliers betalen precariobelasting voor terrassen en uitstallingen. Nu veel winkels en horecazaken gesloten zijn, legt de gemeente op 1 juli een raadsvoorstel voor. Waarbij het niet heffen van precario in 2020 het uitgangspunt is.

3. Huurbetalingen

De gemeente gaat als verhuurder coulant om met huurbetalingen door betalingsregelingen te treffen en indien nodig uitstel van betaling te verlenen. Wij doen een dringend beroep op vastgoedeigenaren om dit voorbeeld te volgen.

4. Winkeltijden en laden & lossen

Om bezoek te spreiden mogen supermarkten tijdelijk ook op zondag tussen 9-12 uur open. We gaan daarnaast soepel om met venstertijden en laad- en lostijden, zodat logistiek in deze periode mogelijk is.

5. Mediasector

De mediasector is in deze periode van vitaal belang. Daarnaast is de mediasector bepalend voor de identiteit van Hilversum en zorgt de sector voor een groot deel (circa 25%) van onze werkgelegenheid. We onderhouden nauw contact en brengen de belangen onder de aandacht van o.a. de rijksoverheid.

6. Subsidies

Ondernemersorganisaties en gebiedsorganisaties kunnen hun jaarplannen veelal niet volledig waarmaken. We bespreken welke activiteiten wel ondernomen kunnen worden en steunen mooie initiatieven waar mogelijk financieel.

7. Stadsfonds & BIZ Gijsbrecht

Het Stadsfonds steunt tal van initiatieven. De inkomsten uit OZB vallen mogelijk lager uit. We stellen ons garant voor het budget in 2020. Dit geldt ook voor de BIZ Gijsbrecht.

8. Monitoren effecten en langere termijn

We monitoren de effecten. Waar nodig en mogelijk volgen aanvullende maatregelen. We kijken ook naar maatregelen voor de lange termijn en wisselen kennis en ervaring uit in de regio en daarbuiten.

“Door regelmatig en goed samen te werken en te luisteren zijn we met de ondernemersorganisaties er heel snel uitgekomen wat we als gemeente nog meer voor de ondernemers kunnen betekenen. De gemeente had al meteen maatregelen ingevoerd om het ondernemers makkelijker te maken.  Zo hebben we er al voor gezorgd dat facturen op tijd worden betaald, tonen we coulance aan crediteuren van de gemeente en roepen we inwoners op om lokaal in te kopen.  Met deze maatregelen zetten we een stap verder”, aldus wethouder Arno Scheepers (Economie).

Infographic (pdf, 537kB)

Utrecht Regio Economische Corona Alliantie van start

Vraaguitval, tekort aan liquiditeit, personeel thuis op de bank... Er zijn steeds meer overheidsregelingen, maar u kunt hulp gebruiken om de aanvraag goed te formuleren. Of hulp om met u mee te denken over uw bedrijfsvoering. Of om te sparren over nieuwe businessmodellen. Wellicht kan de regio Utrecht u, als ondernemer in Hilversum, helpen.

We willen u concrete, aanvullende hulp bieden. Een groeiende groep regionale bedrijven, gemeenten en de provincie heeft de handen ineengeslagen om, belangeloos, ondersteuning en antwoorden op uw vragen te bieden. Heeft u een hulpvraag en komt u er zelf niet uit? Of heeft u zelf juist hulp ‘in de aanbieding’ voor andere bedrijven in nood? Denk aan advieskracht, consultancy of projectmanagementcapaciteit.

Het kan ook zijn dat u juist hulp ‘in de aanbieding’ heeft aan andere bedrijven in nood. Dat zou advieskracht, consultancy of projectmanagementcapaciteit kunnen zijn.

De Alliantie wordt ondersteund door Rabobanken in Midden Nederland, PWC, DHM Group, StartupUtrecht, VNO-NCW Midden, MKB Midden Nederland, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) regio Utrecht (i.o.), gemeenten uit de regio Utrecht, gemeente Hilversum, provincie Utrecht, Utrecht Marketing en Economic Board Utrecht. Een aantal Hilversumse bedrijven heeft zich al aangesloten!

Meer informatie via https://www.economicboardutrecht.nl/corona