Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Belastingen voor ondernemers

OZB | Rioolheffing | Precariobelasting | Afvalstoffenheffing

Net als de inwoners van Hilversum moeten ondernemers gemeentelijke heffingen betalen. Deze kunnen zijn (wanneer van toepassing):

Laatstgenoemde is alleen van toepassing wanneer een pand dezelfde eigenaar en gebruiker heeft en deels in gebruik is als woning en deels als bedrijfspand.

Bedrijfsafval mag niet met het huishoudelijk afval worden ingezameld en aangeboden. Hiervoor moet met een containerverhuurbedrijf een contract worden afgesloten.

Informatie over de overige heffingen vindt u via het belastingloket.