Corona

Openingstijden

  • Sociaal Plein: gesloten, wel telefonisch bereikbaar via 14 035.
  • Raadhuis: gesloten
  • Stadskantoor: beperkte dienstverlening
  • Schulddienstverlening: minimale personele bezetting

Er kunnen hierdoor langere wachttijden zijn. Wij vragen uw begrip.

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Adverteren

ESH Media | Ngage Media | JCDecaux

Wilt u reclame maken op dubbelzijdige A0-displays of driehoeksborden aan lichtmasten? U neemt hiervoor contact op met ESH Media.

Wilt u reclame maken op schermen in het centrum, het Media Park of het station? U neemt hiervoor contact op met Ngage Media.

Wilt u reclame maken op de billboards aan de Diependaalseweg of de Mies Bouwmanboulevard? U neemt hiervoor contact op met JCDecaux.

Wilt u reclame maken op rotondebordjes? U neemt hiervoor contact op met  De Rotondespecialist.