Adverteren

Wilt u adverteren? Kijk naar de verschillende mogelijkheden in de gemeente Hilversum.

Wilt u reclame maken op dubbelzijdige A0-displays of driehoeksborden aan lichtmasten? U neemt hiervoor contact op met ESH Media.

Wilt u reclame maken op schermen in het centrum, het Media Park of het station? U neemt hiervoor contact op met Ngage Media.

Wilt u reclame maken op de billboards aan de Diependaalseweg of de Mies Bouwmanboulevard? U neemt hiervoor contact op met JCDecaux.

Wilt u reclame maken op rotondebordjes? U neemt hiervoor contact op met  De Rotondespecialist.