Eigen bedrijf starten vanuit werkloosheid

Voorwaarden | Aanvragen

Wilt u vanuit werkloosheid een onderneming starten en bent u tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd? Dan kan het Bureau Zelfstandigen kan u ondersteunen met een starterskapitaal plus aanvullende uitkering voor levensonderhoud vanuit het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz).

Heeft u een bijstandsuitkering, dan kunt u zich ook aanmelden voor deelname aan de 'voorbereidingsperiode'. Dit is een traject waarbij u begeleid wordt bij de voorbereiding van de start van uw onderneming. Tijdens deze voorbereidingsperiode houdt u uw uitkering.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Bureau Zelfstandigen. Te bereiken via 14 035 of zelfstandigenloket@hilversum.nl