Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Bouwen in de stad

Bereikbaarheid | Leefbaarheid | Veiligheid | Communicatie | BLVC-plan

Bouwprojecten hebben invloed op de omgeving. Er moet natuurlijk gebouwd kunnen worden, maar dat geeft altijd enige overlast. Als (project)ontwikkelaar, architect of bouwer kunt u zelf veel hinder voorkomen. In gevallen waarin kans op overlast bestaat, vragen wij u om een BLVC-plan in te dienen. Om u daarbij te helpen, is een invulbaar BLVC-plan ontwikkeld.

Waarom een BLVC-plan?

Bouwwerkzaamheden zijn van invloed op de bereikbaarheid (B), de leefbaarheid (L) en de veiligheid (V) van de omgeving.  Communicatie (C) met die omgeving is essentieel. Het Hilversums BLVC-plan beschrijft de maatregelen die u neemt om niet alleen veilig en efficiënt te bouwen, maar ook hoe u de impact op de omgeving zo klein mogelijk houdt. Elke bouwfase kan daarbij andere hinder opleveren. Daarom kunnen gedurende de bouw wijzigingen in het BLVC-plan nodig zijn.

Wij vinden het belangrijk dat u zelf nadenkt over de gevolgen van uw bouwproject voor de omgeving. Daarin gaat Hilversum, net als steeds meer gemeenten, verder dan het Bouwveiligheidsplan, dat op grond van het Bouwbesluit verplicht is. In het uitgebreidere Hilversums BLVC-plan brengt u de overlast voor omwonenden in kaart en laat u zien hoe u die zoveel mogelijk beperkt.

Wanneer heeft u een Hilversums BLVC-plan nodig?

Dat blijkt uit het beantwoorden van onderstaande vragen. Als u één daarvan met 'ja' moet  beantwoorden, is een BLVC-plan nodig.

  1. Gaan er ingrijpende sloopwerkzaamheden vooraf aan de bouw?
  2. Duurt het project langer dan 3 maanden?
  3. Ligt het project in het binnenstedelijk gebied? (de binnenring en alles daarbinnen)
  4. Heeft het project een (politiek) gevoelige bestemming of zijn er veel reacties uit de buurt?
  5. Veroorzaken de werkzaamheden overlast (overdag, 's avonds, 's nachts)?
  6. Heeft het plan invloed op verkeer en bereikbaarheid voor een langere periode?

Wat moet er in het Hilversums BLVC-plan staan?

Wat er in moet staan, leest u in ons invulbaar voorbeeldplan. U legt erin uit hoe u tijdens de uitvoering van uw project de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de veiligheid van de omgeving waarborgt. Ook licht u in het plan toe hoe u de communicatie met de omgeving organiseert. Op deze pagina vindt u aanwijzingen, handvatten en voorbeelden. De gemeente houdt toezicht op de juiste uitvoering van uw BLVC-plan en behandelt klachten over bouwoverlast.   

Hoe dien ik een Hilversums BLVC-plan in?

In de omgevingsvergunningfase dient u uw BLVC-plan in via het OLO. Tijdens de bouw mailt u het naar de bouwinspecteur. De gemeente toetst het Hilversums BLVC-plan. In dit schema ziet u welke plek een BLVC-plan heeft binnen de fases van een project.

Schema indienen Hilversums BLVC-plan

 
Fase Initiatief Omgevingsvergunning Voorbereiding Uitvoering
BLVC BLVC-kaders  BLVC-ontwerp BLVC Uitvoeringsplan BLVC in werking
Contact Plantoetser / Omgevingsregisseur Plantoetser / Omgevingsregisseur Bouwinspecteur Bouwinspecteur

 

Tools

•    Hilversums BLVC-plan (invulbaar)
•    Infographic werken in de openbare ruimte

Wat te doen

•    IGOG
•    Parkeren bij parkeerverbod
•    Ontheffing geluidsoverlast
•    Ontheffing gevaarlijke stoffen - stuur een email naar gemeente@hilversum.nl met uw aanvraag
•    Mobiele puinbreker
•    Besluit lozen buiten inrichtingen (via OLO loket)
•    Melding grondwateronttrekking