Hulp, stoppen of overdragen (bedrijf)

Hulp en informatie bij het stoppen of overdragen van uw bedrijf.

Financiële hulp bij eigen bedrijf

De gemeente voert de volgende regelingen uit:

  • Zit uw onderneming in zwaar weer en wilt u stoppen? Dan kunt u in aanmerking komen voor financiële hulp via het Bbz.
  • Bent u 55 jaar of ouder, werkt u zelfstandig, heeft u weinig tot geen inkomen en wilt u stoppen als ondernemer? Dan heeft u misschien recht op een Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (IOAZ-uitkering).
  • Heeft u schulden of dreigen deze te ontstaan? Dan kunt u hulp zoeken bij het Bureau Zelfstandigen via 14 035 of via zelfstandigenloket@hilversum.nl

Stoppen/ Overdragen

Wilt u uw bedrijf stoppen of overdragen? Dan kunt u terecht bij: