Openingstijden winkel

Op zondag en op feestdagen mogen winkels open zijn van 12.00 tot 20.00 uur. Maandag tot en met vrijdag  van 6:00 in de ochtend tot  22.:00 uur in de avond (Winkeltijdenwet) Buiten deze tijden open zijn? Vraag een ontheffing aan. 

Kosten

Ontheffing openingstijden: € 34,55

U betaalt deze kosten ook als de ontheffing niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt.

Aanvraag

Aanvragen ontheffing openingstijden

U kunt uw ontheffing openingstijden online aanvragen. Bij dit formulier moet u de volgende bijlagen toevoegen:

  • bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart)
  • kopie koop- of huurovereenkomst

Meer informatie

Meer weten? Bel dan met 14 035 en vraag naar afdeling Publiekszaken team Backoffice, of mail naar gemeente@hilversum.nl.