Avondwinkel

In de winkeltijdenverordening 2018 staan de regels over de openingstijden voor winkels. Wilt u buiten deze tijden open zijn? Dan moet u een ontheffing aanvragen. Open van 6.00 uur tot 22.00 uur is vrij volgens de Winkeltijdenwet.

Voorwaarden

  • Avondwinkel mag vanaf 16.00 uur geopend zijn.
  • Sluitingstijd wordt beoordeelt per aanvraag.
  • Verkoop van sterke drank is niet toegestaan.

Kosten

Ontheffing: € 34,55

U betaalt deze kosten ook als de ontheffing niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt.

Aanvraag

Aanvragen ontheffing openingstijden

U kunt een ontheffing online aanvragen. Met uw aanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee:

  • bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (SBI-code 47.11)
  • geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart)
  • koop- of huurovereenkomst van het perceel (met bestemming detailhandel)
  • plattegrond van de winkel (inclusief looppaden, winkelschappen en overige inrichting)

Meer informatie

Meer weten? Bel dan met 14 035 en vraag naar afdeling Publiekszaken team Backoffice, of mail naar gemeente@hilversum.nl.