Wijzigen Leidinggevende

Wilt u een nieuwe leidinggevende toevoegen op uw horecavergunning(en) of slijtersvergunning?

U kunt de wijziging in het leidinggevende bestand via deze melding doorgeven, na het doen van deze melding krijgt u van ons een ontvangstbevestiging en kan de aangemelde leidinggevende direct aan de slag. Na toetsing aan de van toepassing zijnde regels uit de Horecaverordening Hilversum 2017, Drank- en Horecawet en de Wet Bibob krijgt u van ons een aangepast aanhangsel van uw vergunning(en) toegestuurd.

Voorwaarden

 • Iedere leidinggevende is minimaal:
  1. achttien jaar in het geval van een alcoholvrij bedrijf
  2. eenentwintig jaar in het geval van alcoholverstrekkend bedrijf of een coffeeshop
 • De leidinggevende is van goed levensgedrag
 • De leidinggevende staat niet onder curatele
 • Bij een alcoholverstrekkend bedrijf beschikt iedere leidinggevende over de Verklaring Sociale Hygiëne (SVH)
 • Minimaal 1 leidinggevende ( die genoemd is op de vergunning) is aanwezig tijdens de openingstijden

 

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van het soort horecabedrijf, van het aantal wijzigingen en het wel of niet digitaal aanvragen:

 • Alcoholvrij horecabedrijf: vanaf € 51,20 (zie legesverordening, titel 3, hoofdstuk 1 Horeca).
 • Alcoholverstrekkend horecabedrijf: vanaf € 71,70 (zie legesverordening, titel 3, hoofdstuk 1 Horeca).

 

Aanvraag

Wijzigen leidinggevende horecavergunning (DigiD)

Wijzigen leidinggevende horecavergunning (e-Herkenning)

 • per leidinggevende een geldig legitimatiebewijs ( geen rijbewijs)
 • per leidinggevende een  arbeidsovereenkomst ( bij een vereniging of stichting een intentieverklaring)
 • bij een alcoholverstrekkend bedrijf, moet de leidinggevende zijn opgenomen in het register van het SVH, en anders op verzoek zijn diploma tonen