Mobiele puinbreker

Wanneer u een mobiele puinbreker wilt gebruiken op een bouw- of slooplocatie, dan moet u dit melden.

Voorwaarden

 • Bewerken van het bouw- en sloopafval voldoet aan de voorschriften in het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval.
 • Mobiele puinbreker mag alleen op de in de melding aangegeven locatie werkzaam zijn.
 • U mag geen puin van buiten de slooplocatie aanvoeren.
 • U mag de mobiele puinbreker niet lander dan drie maanden achter elkaar gebruiken op een plek.
 • Melding moet minimaal 15 werkdagen van tevoren zijn gedaan.
 • 2 dagen voor de start van de werkzaamheden stelt u de gemeente hiervan op de hoogte.

Kosten

Geen

Aanvraag

Melden mobiele puinbreker

U kunt uw melding online doen. Bij de melding moet u toevoegen:

 • plattegrondtekening:
  • schaal 1:100 of 1:200
  • ligging van de locatie ten opzichte van derden
  • precieze locatie van de mobiele puinbreker
 • een beschrijving van de bronsterkte (LW) in dB(A) van de mobiele puinbreker (bij voorkeur via een akoestisch rapport).
 • kopie productcertificaat van de puinbreker.

Meer informatie

Als u nog vragen heeft kunt u mailen naar toezicht.milieu@hilversum.nl.