Feest in uw bedrijf

Corona en evenementen

Evenementen zijn op dit moment niet toegestaan. Ook straatfeesten mogen niet. Het openingsplan van de rijksoverheid geeft een indicatie wanneer evenementen weer mogelijk zijn.

We weten nu nog niet wat er precies mag. Dat hangt af van het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen.

Wilt u toch een aanvraag indienen of heeft u een vraag. Bel 14 035 of mail naar evenementen@hilversum.nl.

Organisatoren moeten bij hun evenementenaanvraag of melding in ieder geval aangeven hoe zij de geldende Covid-19-maatregelen gaan toepassen.

Sportverlichting

Voor sportverenigingen bestaat ook de mogelijkheid om langer de sportverlichting te laten branden. Dit kunt u op dezelfde wijze melden.

Langer open

Bent u door het feest langer geopend of heeft u behoefte aan langere schenktijden (alleen bij paracommerciële horecabedrijven)? Vraag dan (ook) een incidentele ontheffing sluitingsuur/schenktijden aan.

Voorwaarden

Melding feest

Eenmalige ontheffing sluitingsuur en melding feest

 • U kunt maximaal 6 meldingen geluid per jaar doen. Van deze 6 mogen er maximaal 4 festiviteiten buiten, op eigen terrein/terras, plaats vinden.
 • Maximale geluidsniveau (gemeten op 5 meter van de gevel van uw bedrijf) mag niet meer zijn dan 80 dB(A). Voor buitenactiviteiten geldt 5 meter uit uw terras.
 • Buren moeten uiterlijk 3 dagen van tevoren een brief ontvangen over het feest.
 • U voldoet aan de voorwaarden van artikel 4.8.3 van de Algemene plaatselijke verordening.
 • De melding moet minimaal 10 werkdagen van tevoren worden gedaan.

Melding sportverlichting

 • U kunt maximaal 6 keer per jaar melden dat de sportverlichting langer dan 23:00 uur aan is.

Incidentele ontheffing sluitingstijd

 • Commerciële horecabedrijven: maximaal 4 keer per jaar (bij speciale gelegenheden).
 • Sportverenigingen: maximaal 4 keer per jaar tot uiterlijk 04:00 uur (bij speciale gelegenheden).
 • Club- en buurthuizen: maximaal 4 keer per jaar tot uiterlijk 02.00 uur (bij speciale gelegenheden).
 • De ontheffing moet minimaal 6 weken van tevoren worden aangevraagd.

Incidentele ontheffing schenktijden

 • Paracommerciële horecabedrijven: maximaal 6 keer per jaar (bij speciale gelegenheden).
 • De ontheffing moet minimaal 4 weken van tevoren worden aangevraagd.

Een exemplaar van de melding en/of ontheffing moet aanwezig zijn tijdens de activiteit.

Kosten

Melding feest/sportverlichting: geen

Incidentele ontheffingen voor horecabedrijven (commercieel en paracommercieel): € 67,20 (zie legesverordening, titel 3, hoofdstuk 1 Horeca).

U betaalt deze kosten ook als de ontheffing niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt.

Meer informatie

Als u nog vragen heeft over de ontheffingen sluitingstijd of schenktijden dan kunt u mailen naar horeca@hilversum.nl. Heeft u vragen over geluid dan kunt u mailen naar toezicht.milieu@hilversum.nl