Feest in uw bedrijf

Coronaregels: Op de website van de Rijksoverheid vindt u alle informatie over coronaregels voor evenementen.

Sportverlichting

Voor sportverenigingen bestaat ook de mogelijkheid om langer de sportverlichting te laten branden. Dit kunt u op dezelfde wijze melden.

Langer open

Bent u door het feest langer geopend of heeft u behoefte aan langere schenktijden (alleen bij paracommerciële horecabedrijven)? Vraag dan (ook) een incidentele ontheffing sluitingsuur/schenktijden aan.

Voorwaarden

Melding feest

Eenmalige ontheffing sluitingsuur en melding feest (DigiD)

Eenmalige ontheffing sluitingsuur en melding feest (e-Herkenning)

 • U kunt maximaal 6 meldingen geluid per jaar doen. Van deze 6 mogen er maximaal 4 festiviteiten buiten, op eigen terrein/terras, plaats vinden.
 • Maximale geluidsniveau (gemeten op 5 meter van de gevel van uw bedrijf) mag niet meer zijn dan 80 dB(A). Voor buitenactiviteiten geldt 5 meter uit uw terras.
 • Buren moeten uiterlijk 3 dagen van tevoren een brief ontvangen over het feest.
 • U voldoet aan de voorwaarden van artikel 4.8.3 van de Algemene plaatselijke verordening.
 • De melding moet minimaal 10 werkdagen van tevoren worden gedaan.

Melding sportverlichting

 • U kunt maximaal 6 keer per jaar melden dat de sportverlichting langer dan 23:00 uur aan is.

Incidentele ontheffing sluitingstijd

 • Commerciële horecabedrijven: maximaal 4 keer per jaar (bij speciale gelegenheden).
 • Sportverenigingen: maximaal 4 keer per jaar tot uiterlijk 04:00 uur (bij speciale gelegenheden).
 • Club- en buurthuizen: maximaal 4 keer per jaar tot uiterlijk 02.00 uur (bij speciale gelegenheden).
 • De ontheffing moet minimaal 6 weken van tevoren worden aangevraagd.

Incidentele ontheffing schenktijden

 • Paracommerciële horecabedrijven: maximaal 6 keer per jaar (bij speciale gelegenheden).
 • De ontheffing moet minimaal 4 weken van tevoren worden aangevraagd.

Een exemplaar van de melding en/of ontheffing moet aanwezig zijn tijdens de activiteit.

Kosten

Melding feest/sportverlichting: geen

Incidentele ontheffingen voor horecabedrijven (commercieel en paracommercieel): € 67,20 (zie legesverordening, titel 3, hoofdstuk 1 Horeca).

U betaalt deze kosten ook als de ontheffing niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt.

Meer informatie

Als u nog vragen heeft over de ontheffingen sluitingstijd of schenktijden dan kunt u mailen naar horeca@hilversum.nl. Heeft u vragen over geluid dan kunt u mailen naar toezicht.milieu@hilversum.nl