Activiteitenbesluit Milieu

In het Activiteitenbesluit Milieubeheer staan de milieuregels die voor de meeste bedrijven gelden. Ook is hierin opgenomen welke bedrijven zich moeten melden

Kosten

Geen.

Aanvraag

Melding Activiteitenbesluit Milieu

Met de Activiteitenbesluit Internet Module kunt u nagaan welk type bedrijf u heeft en welke milieuregels op uw bedrijf van toepassing zijn. Ook kunt u zo bepalen of u een melding moet doen. De snelste manier om deze melding te doen is via het eerder genoemde E-loket van het Activiteitenbesluit. Dit moet u uiterlijk 4 weken voor starten of wijzigen van uw bedrijf doen.

U vult bij dit loket de vragenboom in. Bij de 'Afsluiting vragenboom' beantwoord u de vraag 'Wilt u een melding doen bij het bevoegd gezag?' met ja. U komt nu in het meldingsformulier. In het meldingsformulier moet u als eerste uw e-mail adres invoeren. LET OP: U krijgt hierna een e-mail met daarin een meldcode (op het e-mailadres dat u in de vragenlijst hebt ingevuld).

Verderop in het meldingsproces kunt u eventuele bijlagen toevoegen en de meldcode invullen. Vervolgens kunt u de melding versturen. Uw melding wordt dan automatisch doorgestuurd naar de gemeente. De gemeente stuurt u bericht over de behandeling.

Meer informatie

Als u nog vragen heeft over de melding Activiteitenbesluit kunt u mailen naar toezicht.milieu@hilversum.nl