Verkopen op straat

Onder venten wordt onder andere verstaan:

 • Goederen te koop aanbieden, te verkopen of af te geven.
 • Personeel werven.
 • Marktonderzoek, enquêteren, daaronder mede  begrepen, te doen.
 • Petities ter ondertekening aan te bieden.
 • Gratis producten en monsters te verstrekken.
 • Leden te werven.
 • Abonnementen aan te bieden.
 • Diensten aan te bieden.

Voorwaarden

 • Levert geen gevaar op voor de openbare orde, veiligheid, gezondheid of milieu.
 • Venten mag niet in het centrum op bepaalde dagen en tijdstippen.
 • Alleen tussen 9.00 uur en 21.00 uur op elke plaats behalve het centrum (zie boven).
 • Niet op zondagen en feestdagen.
 • Tijdens de verkoop kunt u een geldig legitimatiebewijs en bewijs inschrijving Kamer Van Koophandel laten zien.

Kosten

Geen