Standplaatsvergunning

Wilt u een kraam op de warenmarkt van Hilversum? Dan heeft u een marktvergunning nodig.

Soorten

Voorwaarden

 • Aanvragen moet minimaal 4 weken van tevoren.
 • Vergunninghouder moet de standplaats persoonlijk innemen.
 • Standplaatsvergunningen zijn geldig voor de periode waarvoor ze zijn gegeven.

Kosten

 • 1 dag: € 30
 • 2 dagen tot maximaal 1 maand: € 42,20
 • 1 maand tot maximaal 2 jaar (een eerste aanvraag voor een nieuwe standplaatslocatie) €412,25
 • 1 maand tot maximaal 2 jaar (eerste aanvraag voor een bestaande locatie): € 280,30
 • 1 maand tot maximaal 2 jaar (verlenging): € 121,60

U betaalt deze kosten ook als de vergunning niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt. Daarnaast betaalt u ook precariobelasting. Deze is afhankelijk van het aantal dagen dat u een standplaats wilt innemen en het aantal m2.

Stroomgebruik

Als u stroom nodig heeft bij uw promotionele standplaats dan kunt u, na verlening van de vergunning, zelf rechtstreeks contact opnemen met het
team Installaties van de gemeente Hilversum op nummer 035-6292628. Zij kunnen u vertellen wat de mogelijkheden en kosten zijn.

Aanvraag

Vergunning standplaats (vast, seizoen en tijdelijk) aanvragen

U kunt de standplaatsvergunning online aanvragen. Bij dit formulier moet u de volgende bijlagen toevoegen:

 • Foto of scan van uw paspoort of identiteitskaart.
 • Foto of scan inschrijving Kamer van Koophandel
 • Locatietekening
 • Foto van de verkoopkraam en/of -wagen (voor-, achter- en zijkanten)
 • Schriftelijk akkoord van de grondeigenaar (alleen nodig als het geen gemeentegrond is)