Standplaats (promotioneel)

Binnen de gemeente Hilversum zijn in het centrum 4 plekken (zie de kaart in Google Maps) aangewezen voor promotionele standplaatsen.

Deze plekken zijn bedoeld voor promotie van producten, diensten of goede doelen voor korte tijd.

Standplaats Kerkstraat

In verband met de Corona pandemie is deze standplaats niet beschikbaar. Het is op deze locatie niet mogelijk om de RIVM maatregelen na te leven.

Vergunning

Maakt u voor de promotie gebruik van bijvoorbeeld een statafel, kraam, beachvlag, enzovoorts? Dan moet u een vergunning aanvragen.

Standplaats Stationsplein

Door alle ontwikkelingen op het Stationsplein waaronder de plaatsing van het tijdelijke kantoorgebouw voor de Citymarketing organisatie en de sloop van het GAK gebouw is de standplaats op het Stationsplein onder voorbehoud beschikbaar. Per aanvraag zal worden bekeken of het op dat moment mogelijk is om de vergunning te verlenen. U moet er rekening mee houden dat deze plaats minder aantrekkelijk kan zijn door alle bouwwerkzaamheden.

 

 

Voorwaarden

  • U moet zich houden aan de geldende winkeltijden.
  • Er is een beperkt aantal plekken voor standplaatsen.
  • Een ondernemer/partij of instelling mag maximaal 1 keer per maand gebruik maken van een promotionele standplaats.
  • De standplaats mag het zicht voor de nabij gelegen winkels niet belemmeren
  • Als de voorschriften niet worden nageleefd, kan de gemeente de vergunning intrekken.

Kosten

€ 30,00 per dag

U betaalt deze kosten ook als de vergunning niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt. Daarnaast betaalt u ook precariobelasting. De precariobelasting is € 1,81 per dag per m2.

Aanvraag

Promotionele standplaatsvergunning aanvragen

U kunt een promotionele standplaatsvergunning online aanvragen. De volgende documenten worden gevraagd digitaal toe te voegen:

  • Foto of scan van uw paspoort of identiteitskaart.
  • Foto of technische tekening van het verkoopmedium.
  • Situatieschets van de gewenste standplaatslocatie.

Stroomgebruik

Als u stroom nodig heeft bij uw promotionele standplaats dan kun u, na verlening van de vergunning, zelf rechtstreeks contact opnemen met het team Installaties van de gemeente Hilversum op nummer 035-6292628. Zij kunnen u vertellen wat de mogelijkheden en kosten zijn.

Andere soorten standplaatsvergunningen: