Standplaats (promotioneel)

Binnen de gemeente Hilversum zijn in het centrum 2 plekken aangewezen voor promotionele standplaatsen.

Deze plekken zijn bedoeld voor promotie van producten, diensten of goede doelen voor korte tijd.

Vergunning

Maakt u voor de promotie gebruik van bijvoorbeeld een statafel, kraam, beachvlag, enzovoorts? Dan moet u een vergunning aanvragen.

Voorwaarden

  • U moet zich houden aan de geldende winkeltijden.
  • Er is een beperkt aantal plekken voor standplaatsen.
  • Een ondernemer/partij of instelling mag maximaal 1 keer per maand gebruik maken van een promotionele standplaats.
  • De standplaats mag het zicht voor de nabij gelegen winkels niet belemmeren
  • Als de voorschriften niet worden nageleefd, kan de gemeente de vergunning intrekken.

Kosten

€ 30,00 per dag

U betaalt deze kosten ook als de vergunning niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt. Daarnaast betaalt u ook precariobelasting. De precariobelasting is € 1,84 per dag per m2.

Aanvraag

Promotionele standplaatsvergunning aanvragen (DigiD)

Promotionele standplaatsvergunning aanvragen (e-Herkenning)

U kunt een promotionele standplaatsvergunning online aanvragen. De volgende documenten worden gevraagd digitaal toe te voegen:

  • Foto of scan van uw paspoort of identiteitskaart.
  • Foto of technische tekening van het verkoopmedium.
  • Situatieschets van de gewenste standplaatslocatie.

Stroomgebruik

Als u stroom nodig heeft bij uw promotionele standplaats dan kun u, na verlening van de vergunning, zelf rechtstreeks contact opnemen met het team Installaties van de gemeente Hilversum op nummer 035-6292628. Zij kunnen u vertellen wat de mogelijkheden en kosten zijn.

Andere soorten standplaatsvergunningen: