Tapontheffing

Een ‘artikel 35 ontheffing Drank-en Horecawet’ vraagt u aan als u maximaal 12 dagen aaneengesloten zwak alcoholische drank wilt schenken. Deze drank heeft een alcoholpromillage van minder dan 15%.

Voorwaarden

 • U bent minimaal 21 jaar.
 • U moet een kopie van uw legitimatiebewijs toevoegen.
 • U voldoet aan de zedelijkheidseisen uit de drank- en horecawet. Dit betekent dat u geen of zo goed als geen boetes/veroordelingen op uw naam heeft. Om dit te toetsen screenen wij u bij de politie en bij justitie.
 • Bij grote evenementen kan de burgemeester extra voorschriften verbinden aan de ontheffing. Bijvoorbeeld dat de leidinggevende in het bezit moet zijn van diploma Sociale Hygiëne.
 • Zwak alcoholische dranken zijn wijn, port, sherry en vermout en dranken met minder dan 15% alcohol.
 • Zelf gemixte dranken, bestaande uit een deel sterke drank aangevuld met alcoholvrije drank, worden beschouwd als sterke drank!
 • Op de plaats waarvoor deze ontheffing is verleend is geen sterke drank aanwezig.
 • Op de locatie waarvoor deze ontheffing is verleend staat duidelijk voor het publiek aangegeven dat aan personen jonger dan 18 jaar geen zwak alcoholische drank wordt verstrekt.
 • Personen die de zwak alcoholische drank schenken moet minimaal 18 jaar oud zijn.
 • U bent verplicht om ook alcoholvrije dranken te schenken.
 • U heeft geen ‘Tapontheffing (eigen grond)’ nodig als u een drank- en horecavergunning met alcohol hebt.

Kosten

 • Artikel 35 tapontheffing: € 81,15

U betaalt deze kosten ook als de vergunning niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt.

Aanvraag

Tapontheffing aanvragen (DigID)

Tapontheffing aanvragen (e-Herkenning)

U kunt een artikel 35 tapontheffing aanvragen via het digitale aanvraagformulier.

Hiervoor heeft u DigiD of e-Herkenning nodig.

Bijlagen

Voeg de volgende documenten toe als bijlagen in het e- formulier:

 • Kopie identiteitsbewijs aanvrager en leidinggevende.
 • Tekening van het evenement met daarop de tappunten in getekend (schaal 1:100) met maat-aanduiding.
 • Wanneer u gemachtigd bent voor de aanvraag, een machtiging van de exploitant/ondernemer.