Precariobelasting

Direct precariobelasting regelen (DigID)  Direct precariobelasting regelen (e-Herkenning)

Als u voorwerpen boven, op of onder gemeentegrond wilt plaatsen heeft u een vergunning nodig.

U moet voor het in gebruik nemen van gemeentegrond ook precariobelasting betalen.

Als u geen vergunning heeft, maar toch gebruik maakt van gemeentegrond, dan moet u precariobelasting betalen. Dit betekent alleen niet dat het gebruik van de grond daarmee legaal is! U loopt dan nog steeds het gevaar een boete voor het niet hebben van een vergunning.

Voor de verordening en de geldende tarieven kunt u kijken op de legesverordening.

Bezwaar

Bezwaar maken

Om bezwaar te maken stuurt u een brief naar uw gemeente. Daarin geeft u duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de aanslag(en). Dit bezwaarschrift moet in het Nederlands zijn opgesteld. Voorwaarde is dat de volgende punten in uw bezwaarschrift zijn opgenomen:

  • dagtekening (de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft)
  • uw naam en adres
  • de motivatie waarom u bezwaar maakt
  • het aanslagnummer van de belastingaanslag en de soort belasting
  • uw handtekening

De uitspraak op uw bezwaar ontvangt u voor het eind van het jaar. Als uw bezwaarschrift in de laatste 6 weken van het jaar is ingediend, dan ontvangt u een uitspraak binnen de eerste 6 weken van het nieuwe jaar.

Let op! Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op. Wilt u uitstel van betaling dan kunt u dit aangeven in uw bezwaarschrift. U kunt alleen uitstel krijgen over het bedrag waartegen uw bezwaar is gericht.

Contact

Telefoonnummer: 14035
Mail: belastingen@hilversum.nl
Vermeld uw BSN-nummer, subjectnummer en/of aanslagnummer of houdt deze bij de hand tijdens het bellen