Kansspel en loterij

Een vergunning bij de gemeente aanvragen of het melden van een klein kansspel kan via horeca@hilversum.nl

Winkelweekactie

Voor een winkelweekactie is een vergunning nodig van de Kamer van Koophandel.

Voorwaarden

 • Loterij is van minimaal 10 ondernemers samen.
 • De loten zijn gratis voor klanten.
 • Loterij duurt maximaal 4 weken en is maximaal 2 keer per jaar.
 • Prijzenpakket is lager dan € 11.950.
 • Geen loten waar meteen op te zien is of er is gewonnen (bijvoorbeeld krasloten).

Kleine kansspelen

Een bingo, rad van avontuur of een ander klein kansspel op locatie, waar de spelers bij zijn, mag u organiseren in besloten kring. Bijvoorbeeld in een gezin, vriendenkring of verzorgingshuis. Ook een bingo of ander klein kansspel waarmee geen prijzen kunnen worden gewonnen, kunt u gewoon organiseren.

Organiseert u een bingo of rad van avontuur:

 • Op locatie, in een zaaltje waar de spelers bij zijn;
 • Waarbij prijzen te winnen zijn;
 • Niet in besloten kring.

Bekijk de voorwaarden en meld uw spel minstens 14 dagen van tevoren aan. Een aanmeldformulier kunt u opvragen via horeca@hilversum.nl.

Voorwaarden

 • U bent een Nederlandse vereniging die minstens 3 jaar bestaat
 • In de statuten van uw vereniging staat een duidelijk omschreven doel en dat doel is niet het organiseren van kansspelen.
 • U organiseert het kleine kansspel voor een van tevoren bekendgemaakt goed doel.
 • Waarde van de prijzen per spelronde is maximaal € 400.
 • Totale waarde van de prijzen per bijeenkomst is maximaal € 1.550.

Loterij

Voor het organiseren van een loterij heeft u een vergunning van de gemeente nodig. Bekijk bij de voorwaarden of u hieraan voldoet en vraag minimaal 8 weken voor de start van de lotenverkoop een vergunning aan. Het aanvraagformulier kunt u opvragen via horeca@hilversum.nl.

Voorwaarden

 • De loterij is opengesteld voor publiek.
 • De gezamenlijke waarde van de prijzen is niet hoger dan € 4.500.
 • De trekking vindt in Hilversum plaats.
 • De opbrengst van de loterij komt ten goede aan een lokaal initiatief van algemeen belang of betreft een inzameling voor een goed doel.
 • U draagt minimaal 40% van de opbrengst van de loterij af aan het gestelde doel. U besteedt dus maximaal 60% aan de kosten van uw loterij.
 • U legt achteraf een uitgewerkte Rekening en verantwoording af.

Is de gezamenlijke waarde van de prijzen hoger dan € 4.500, dan vraagt u de vergunning aan bij de Kansspelautoriteit.

U heeft geen vergunning nodig als:

 • De loterij niet voor publiek is opengesteld en,
 • binnen een bedrijf of familie wordt georganiseerd.

Meer informatie vindt u op www.kansspelautoriteit.nl.