Exploitatievergunning

Een exploitatievergunning is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Een exploitatievergunning moet altijd opnieuw worden aangevraagd bij een overname of bij het starten van een nieuw horecabedrijf.

Voorwaarden

 • Elke ondernemer is automatisch leidinggevende, tenzij er een verklaring van geen bemoeienis wordt overlegd.
 • Iedere leidinggevende is minimaal: 
 1. achttien jaar in het geval van een alcoholvrij bedrijf;
 2. eenentwintig jaar in het geval van een alcoholverstrekkend bedrijf of een coffeeshop
 • De leidinggevende is van goed levensgedrag
 • De leidinggevende staat niet onder curatele
 • Bij een alcoholverstrekkend bedrijf beschikt iedere leidinggevende over de Verklaring Sociale Hygiëne (SVH)
 • Minimaal 1 leidinggevende ( die genoemd is op de vergunning) is aanwezig tijdens de openingstijden.
 • Hebt u een terras? Dan hebt u ook hiervoor een vergunning nodig. U kunt dit aangeven op het aanvraagformulier exploitatievergunning.

 

Kosten

De kosten voor het aanvragen voor een exploitatievergunning is afhankelijk van het aantal activiteiten en de exploitatiecategorie: vanaf € 237,50 (zie legesverordening, titel 3, hoofdstuk 1 Horeca).

Aanvraag

Exploitatievergunning aanvragen (DigiD)

Exploitatievergunning aanvragen (e-Herkenning)

U kunt hier een exploitatievergunning aanvragen.

Als u alcohol gaat schenken, dan moet u ook een Drank- en Horecavergunning aanvragen.

Voeg de volgende documenten toe als bijlagen in het e- formulier:

 • Kopie identiteitsbewijs ondernemer(s) en leidinggevende
 • Kopie huur- of koopovereenkomst van het pand
 • Tekening van de inrichting (schaal 1:100) met maat-aanduiding; geef ook de oppervlakten van de verschillende ruimtes aan
 • Formulier BIBOB
 • Wanneer u gemachtigd bent voor de aanvraag, een machtiging van de exploitant/ondernemer

Als u een terras aanvraagt:

 • Een situatie-tekening van het terras (schaal 1:100), met maat-aanduiding

 

Tips

Als u een horecabedrijf start, overneemt of als er veranderingen plaatsvinden, zijn de volgende meldingen en vergunningen verplicht: