Drank- en Horecavergunning (commercieel)

Verkoopt u alcoholhoudende drank? Dan heeft u een Drank- en Horecavergunning nodig. Ook als u een slijtersbedrijf heeft. Voor verenigingen en stichtingen gelden andere regels.

Naast een Drank- en Horecavergunning heeft u ook een exploitatievergunning nodig.

Voorwaarden

  1. Iedere leidinggevende is minimaal 21 jaar oud.
  2. Iedere leidinggevende beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne.
  3. De leidinggevende staat niet onder curatele en is van goed levensgedrag.
  4. Minimaal 1 leidinggevende (die genoemd is op de vergunning) is aanwezig tijdens de openingstijden.
  5. De inrichting voldoet aan de eisen die staan in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.
  6. Als er wijzigingen zijn moet u opnieuw een vergunning aanvragen.
  7. Als u als slijter alcohol met een promillage boven 14,9% verkoopt.
  8. U verkoopt geen alcohol aan jongeren onder 18 jaar.

Kosten

  • Nieuwe Drank- en Horecavergunning: € 490,70 (zie legesverordening titel 3, hoofdstuk 1 Horeca).
  • Wijzigen van leidinggevenden op de vergunning: vanaf € 72,90 (zie legesverordening, titel 3, hoofdstuk 1 Horeca).

U betaalt deze kosten ook als de vergunning niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt.

Aanvraag

Drank- en Horecavergunning aanvragen (DigiD)

Drank- en Horecavergunning aanvragen (e-Herkenning)

U kunt een Drank- en Horecavergunning (commercieel) online aanvragen. 

Meer informatie

Meer weten? Bel dan met 14 035 en vraag naar team Horeca, of mail naar horeca@hilversum.nl. Of meld u aan voor de Horeca Nieuwsbrief.