Brandveiligheid

Melding Brandveilig gebruik

Als u een pand gebruikt moet u een aantal maatregelen nemen het brandveilig te gebruiken. De regels zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012

Voorwaarden

Vergunning

Vergunning of melding via Omgevingsloket

Een vergunning voor het brandveilig gebruik is nodig als:

  • Meer dan 4 personen blijven slapen (in het kader van zorg) of als meer mensen overnachten dan in de bouwverordening is bepaald.
  • Overdag meer dan 10 kinderen (jonger dan 12 jaar) of meer dan 10 gehandicapte personen aanwezig zijn.

Een aanvraag kan over meerdere gebouwen gaan. U hoeft dan maar 1 aanvraag te doen.

Melding

Een gebruiksmelding is nodig als:

  • Er meer dan 50 personen in het pand tegelijk aanwezig kunnen zijn (en waar niet in wordt geslapen).

Bij de melding moet u wel dezelfde documenten laten zien als bij de vergunning.

Kosten

  • Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik: Zie legesverordening
  • Gebruiksmelding: geen

U betaalt deze kosten ook als de vergunning niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt.

Aanvraag

Een vergunning of melding regelt u via het Omgevingsloket. Hier kunt u ook een vergunningscheck doen om te zien of een vergunning nodig is.

Meer informatie

BBGOP

Het “Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen” geeft brandveiligheidsvoorschriften voor het georganiseerd gebruik van afgebakende locaties in de open lucht of in tenten. Zoals openluchtfestivals, evenementen, campings en jachthavens waarvoor vanuit andere wetten (zoals Bouwbesluit 2012, Activiteitenbesluit) geen brandveiligheidseisen zijn gesteld. Lees meer over BBGOP.